Funkcjonariusze z Placówki SG w Bobrownikach nie zezwoli na wjazd do naszego kraju transportowi z materiałami promieniotwórczymi
logo
czytaj E-gazety prasa online


Napromieniowany ładunek
nie wjechał do Polski

2020-06-22

Wczoraj funkcjonariusze z Placówki SG w Bobrownikach nie zezwoli na wjazd do naszego kraju transportowi z materiałami promieniotwórczymi. Według dokumentacji przewozowej niebezpieczny ładunek miał z Uzbekistanu trafić do Niemiec.

21 czerwca 2020r. na terenie drogowego przejścia granicznego w Bobrownikach na wjazd do Polski zgłosił się obywatel Białorusi kierujący pojazdem ciężarowym. Mężczyzna przewoził złom ważący w sumie 22 tony. Na znajdujący się w naczepie ładunek zareagowała bramka radiometryczna. Po zapoznaniu się przez funkcjonariusza ze wskazaniami bramki radiometrycznej, która wykazała 21 krotne przekroczenie tła, pojazd wraz z ładunkiem został poddany szczegółowej kontroli urządzeniem pomiarowym. Urządzenie to potwierdziło znacznie podwyższony poziom promieniowania. Podczas pomiaru zidentyfikowano izotopy radu 226.

Po konsultacji z Dyżurnym Państwowej Agencji Atomistyki nie zezwolono na wjazd pojazdu do naszego kraju.

Tekst i fotografie mjr SG Katarzyna Zdanowicz - Rzecznik Prasowy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

baner