Sprawdź jaki honorowy dodatek pieniężny wypłaci ZUS seniorowi, który skończył 100 lat ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-09-14

Premia dla stulatków

fot. ZUS

Najstarsza nestorka pobierająca świadczenie honorowe w województwie podlaskim, mieszka w powiecie augustowskim. Właśnie ukończy 110 lat. Takich osób, które przekroczyły 100 lat w naszym regionie jest 77.

- Każdy senior, który uczci swoje setne urodziny, ma prawo do honorowego dodatku pieniężnego. Zakład wypłaca go co miesiąc jako zwiększenie do pobieranego świadczenia lub samodzielnie, gdy stulatek nie otrzymywał do tej pory z ZUS żadnej emerytury czy też renty. Kwota dla nowych świadczeniobiorców jest ustalana corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lute­go następnego roku. Honorowa premia za 100 lat z roku na rok wzrasta i nie podlega waloryzacji, co powoduje, że emeryci otrzymują równe kwoty tego samego świadcze­nia – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Obecnie wysokość świadczenia honorowego, dla osób które ukończyły sto lat po 28.02.2021r., wynosi 4.512,41 zł brutto. Świadczenie wypłacane jest nie tylko dotychczaso­wym klientom ZUS, ale również stulatkom, którzy do tej pory nie pobierali emerytury lub renty z żadnej instytucji. Im także przysługuje świadczenie w szczególnym trybie za ukończenie stu lat.

Czy 100-latek musi składać wniosek
- Osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę z ZUS, nie mu­szą składać żadnego wniosku, żeby dostać dodatkowo świadczenie honorowe. W przypadku takich klientów Zak­ład sam załatwia formalności związane z przyznaniem do­datku. Inaczej jest ze stulatkami, którzy nie mają emerytu­ry lub renty z żadnej instytucji. Oni również mogą otrzy­mać świadczenie honorowe, ale muszą w tym celu złożyć wniosek w ZUS i przedstawić dokument potwierdzający datę urodzenia - wyjaśnia rzeczniczka.

Najstarsi w regionie
Najstarsza klientka białostockiego Oddziału ZUS mieszka w Lipsku. Seniorka we wrześniu ukończyła 110 lat. Ponie­waż pobiera już świadczenie honorowe przez 10 lat to jego kwota jest o prawie 1.700 zł niższa niż obowiązująca obec­nie. Najstarszy mężczyzna, któremu podlaski ZUS wypłaca świadczenie honorowe, w listopadzie skończy 104 lat, a mie­szka w Bielsku Podlaskim. Kwota jego świadczenia różni się od aktualnej o niecały 1.000 zł.

Trzeba pamiętać o tym, że oprócz ZUS dla swoich emery­tów i rencistów, którzy ukończyli 100 lat, wypłaty realizują także KRUS i resortowe zakłady emerytalne: MSWiA i MON.


Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

baner