Polacy coraz bardziej świadomi decydują o chwili zakończenia aktywności zawodowej i dostrzegają korzyści, jakie daję możliwość zwiększenia składek na koncie emerytalnym
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-04-16

Nasi rodacy coraz później przechodzą
na emeryturę

Ostatnie trzy lata pokazały, że Polacy coraz częściej odkładają moment przejścia na emeryturę. Pozostają aktywni zawodowo, gdyż wiedzą, że pracując dłużej, otrzymają wyższe świadczenie. Zakończenie pracy nawet rok po ukończeniu wieku emerytalnego pozwala otrzymać wyższą emeryturę nawet o 10 – 15 proc.

- To osoba, która ukończyła wiek emerytalny, decyduje kiedy skorzysta z przysługujących jej uprawnień. Samodzielnie składa wniosek, wybiera miesiąc i rok, w którym chcemy przejść na świadczenie i zakończyć pracę zawodową. Większość przyszłych emerytów podejmuje tę decyzję świadomie, wiedząc, że warto pracować dłużej, a w następstwie cieszyć się wyższym świadczeniem – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

Wysokość emerytury zależy od kwoty opłaconych skła­dek emerytalnych i wieku, w którym wnioskujemy o świa­dczenie. Odłożenie nawet o 1 rok tej decyzji i kontynuowa­nie zatrudnienia, pozwala otrzymać świadczenie wyższe nawet o 10-15 proc. Wynika to z opłacenia dodatkowych składek, ich waloryzacji oraz mniejszej liczby miesięcy życia na emeryturze przyjętej do obliczeń.

Trendy, które towarzyszą Polakom
W ostatnich 3 latach utrzymuje się pozytywny trend dotyczący przechodzenia Polaków na emeryturę. Rok 2020r. był kontynuacją dobrych praktyk. 62,4 proc. osób przeszło na emeryturę dokładnie w wieku emerytalnym, 24,7 proc. w ciągu mniej niż roku od jego osiągnięcia, zaś 12,9 proc. co najmniej rok po nabyciu uprawnień. Dla po­równania w 2017r. aż 88,3 proc. osób przeszło na emerytu­rę natychmiast, 7,7 proc. w ciągu roku, zaś 4,0 proc. co naj­mniej rok po nabyciu uprawnień.

Polacy coraz bardziej świadomi decydują o chwili zakoń­czenia aktywności zawodowej i dostrzegają korzyści, jakie daję możliwość zwiększenia składek na koncie emerytal­nym.

- Ogromną rolę odegrali powołani w lipcu 2017r. doradcy emerytalni. To oni pomagają klientom w podjęciu decyzji o momencie przejścia na emeryturę. Dokonują symulacji wysokości świadczenia we wskazanych przez przyszłego emeryta okresach. Udzielane przez nich wskazówki przyczyniły się w znacznej mierze do zmiany trendu w zachowaniach emerytalnych Polaków, jak również podnoszeniu świadomości naszych klientów - dodaje rzeczniczka.

Doradcy wyjaśniają zasady przyznawania świadczeń. Tłumaczą, od czego zależy wysokość emerytury, a także obliczają przy pomocy przygotowanego przez ZUS kalkulatora emerytalnego wysokość świadczenia prognozowanego dla danej osoby. Doradcy pokazują również różne warianty np. jak opóźnienie zakończenia aktywności zawodowej o rok, dwa czy pięć wpłynie na wysokość emerytury.


Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner