Łącznie oddziały ZUS w województwie podlaskim zrealizowały ponad 54 tysiące wypłat.
logo
czytaj E-gazety prasa online


105 mln zł postojowego na kontach przedsiębiorców i ubezpieczonych

2020-07-07

Wciąż można się ubiegać o świadczenie postojowe. Dotychczas kwota tego wsparcia, wypłaconego mieszkańcom województwa podlaskiego wyniosła prawie 106 milionów złotych. Łącznie oddziały ZUS w województwie podlaskim zrealizowały ponad 54 tysiące wypłat.

Świadczenie postojowe to jedno z rozwiązań wprowadzonych w ramach tarczy antykryzysowej. Zaraz po zwolnieniu z opłacania składek to najpopularniejsza forma wsparcia finansowego realizowana przez ZUS. Pierwsze wypłaty świadczenia postojowego rozpoczęły się 15 kwietnia. W województwie podlaskim zrealizowano już 54 tys. przelewów na kwotę ok 106 mln zł. Świadczenie trafiło do osób prowadzącym działalność gospodarczą i tych pracujących na umowach cywilnoprawnych. Oddział ZUS w Białymstoku 7 lipca wypłacił kolejną transzę, która znalazła się na kontach prawie czterystu osób w naszym regionie.

Wciąż można składać wnioski o świadczenie postojowe. Zgodnie z przepisami mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Od 24 czerwca można je składać już tylko elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Na stronie internetowej www.zus.pl znajduje się instrukcja jak krok po kroku wypełnić i złożyć taki dokument przez PUE ZUS.

Dla kogo świadczenie
- O świadczenie mogą starać się przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, których dotknęły finansowe skutki pandemii koronawirusa. Żeby skorzystać z tej formy wsparcia, trzeba spełnić określone warunki. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą jednym z nich jest spadek przychodów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego. Czyli załóżmy, że przedsiębiorca składa pierwszy wniosek o postojowe w lipcu, to w czerwcu jego przychód musi być o co najmniej 15 proc. niższy niż w maju – wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Świadczenie tylko na wniosek
Świadczenie przyznawane jest na wniosek i według obecnie obowiązujących przepisów może być wypłacone maksymalnie trzy razy. Chcąc wystąpić o kolejne postojowe należy wypełnić odpowiedni druk RSP-CK lub RSP-DK i złożyć go elektronicznie poprzez PUE ZUS. Wniosek ten składa już sam zainteresowany, który oświadcza, że jego sytuacja materialna nie uległa poprawie. Kolejna wypłata świadczenia może zostać przekazana na konto nie wcześniej niż w następnym miesiącu po wypłacie poprzedniego świadczenia. Postojowe można również otrzymać po raz kolejny, nawet jeśli między pierwszym a drugim wnioskiem była np. miesięczna przerwa.

Kiedy 2080 zł a kiedy mniej
Świadczenie postojowe, co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. - Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300zł. Natomiast w przypadku osób wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe, wynosi do 1299,99zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020r.), świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów - przypomina Katarzyna Krupicka.

Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner