Do 31 stycznia został przedłużony okres wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Dodatkowy zasiłek ponownie przedłużony
do 31 stycznia

2021-01-20

fot. pixabay.com

Do 31 stycznia został przedłużony okres wypłaty dodat­kowego zasiłku opiekuńczego. Tak jak wcześniej można z niego skorzystać w razie zamknięcia lub ograniczone­go funkcjonowania z powodu COVID-19 żłobka, przed­szkola, szkoły, klubu dziecięcego lub innej placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko lub dorosła osoba niepełnosprawna.

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać ubezpieczeni rodzice dzieci do lat 8, jak i starszych dzieci z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przys­ługuje rodzicom na dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, na te, które mają orzecze­nie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnospra­wności, oraz do 24 lat, w przypadku orzeczenia o potrze­bie kształcenia specjalnego. Do zasiłku uprawnieni są też rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnospra­wnych.

- Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje także w przypadku braku możliwości z powodu COVID-19 spra­wowania opieki przez nianię, z którą rodzic ma zawartą umowę uaktywniającą, lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rze­cznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Co ważne zasiłek ten nie przysługuje, jeśli drugi z rodzi­ców dziecka może zapewnić dziecku opiekę (np. jest bezrobotny, korzysta z urlopu rodzicielskiego czy urlopu wychowawczego).

Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?
- Oświadczenie o sprawowaniu opieki, będące jednocześ­nie wnioskiem o zasiłek, należy złożyć u swojego płatnika składek - pracodawcy lub zleceniodawcy. Wzór oświad­czenia można pobrać ze strony internetowej www.zus.pl. Natomiast osoby prowadzące własną firmę, takie oświad­czenie składają w ZUS. Mogą je wysłać przez internet, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Taki doku­ment jest niezbędny do wypłaty zasiłku - informuje rzecz­niczka.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasi­łku opiekuńczego w roku kalendarzowym przyzna­wanego na tzw. ogólnych zasadach. Rodzic nabywa prawo do za­siłku opiekuńczego bez okresu wyczekiwania, jeśli jest objęty ubezpieczeniem chorobowym (np. obowiązkowym z umowy o pracę lub dobrowolnym z umowy zlecenia czy działalności gospodarczej).

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner