Pomoc z Tarczy Antykryzysowej z ZUS to 9 mld zł
logo
czytaj E-gazety prasa online


Pomoc z Tarczy Antykryzysowej z ZUS
to 9 mld zł

2020-06-02

Tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych udzielił wsparcia dla przedsiębiorców i osób na umowach cywilnoprawnych w ramach Tarczy Antykryzysowej na kwotę prawie 9 mld zł. W naszym regionie ta pomoc obecnie wyniosła 239,5 mln zł.

Do placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie podlaskim wpłynęło już prawie 87 tys. wniosków o pomoc. Najwięcej, bo aż 55% złożonych dokumentów dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania składek.

- To wsparcie, pozwala by składki za miesiąc marzec, kwiecień i maj za przedsiębiorców opłaciło Państwo. Za marzec zwolnienie z uiszczenia należność otrzymało już 35,5 tys. firm na kwotę prawie 95 mln zł, a za kwiecień 34 tys. płatników na kwotę ponad 81,5 mln zł. Łączna kwota udzielonej pomocy w ramach tylko tego wsparcia to w naszym województwie 176,5 mln zł - informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Z kolei o świadczenie postojowe mogą ubiegać się osoby prowadzące działalność gospodarczą jak i wykonujące umowy cywilnoprawne. Do tej pory zgłoszonych zostało 37,7 tys. wniosków. Świadczenia postojowe są wypłacane od 15 kwietnia. Kolejna transza również dzisiaj trafiła na konta prawie 7 tys. uprawnionych.

Wykonanych zostało już 32,3 tys. przelewów, które trafiły do uprawnionych osób w naszym regionie. Kwota na jaką zostały wypłacone przekazy tylko w ramach tej pomocy to prawie 63 mln zł. Łączna kwota udzielonego wsparcia w województwie podlaskim z obu form czyli zwolnienia z opłacania składek i świadczenia postojowego to ponad 239,5 mln zł.

Warto przypomnieć, że wypłata świadczenia postojowego może nastąpić nie więcej niż trzy razy. Warunkiem jest oświadczenie przedsiębiorcy lub zleceniobiorcy, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. Ocenia to sam wnioskodawca. W oświadczeniu nie trzeba wykazywać kolejnego spadku przychodów, ale sytuacja materialna przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną powinna być na podobnym poziomie lub niewiele się zmienić.

Kolejne wsparcie w ramach tarczy to możliwość skorzystania z odroczenia terminu płatności lub rozłożenia należności na raty bez pobierania opłaty prolongacyjnej, a także zwolnienie z opłacenia odsetek za składki, które płatnik przekazał po terminie. We wszystkich tych sprawach wpłynęło ok 3,2 tys. wnioski z czego rozpatrzyliśmy już prawie 2,8 tys.

Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner