Ulgi w ZUS dla przedsiębiorców w związku ze stanem wyjątkowym ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-11-19

Ulgi w ZUS dla przedsiębiorców w związku ze stanem wyjątkowym

fot. ZUS

Przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty materialne z powodu stanu wyjątkowego, mogą liczyć na pomoc Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wsparcie dotyczy odroczenia terminu płatności składek, rozłożenia należności na raty, odstąpienia od pobierania odsetek, a w szczególnych okolicznościach również umorzenie składek.

– Zachęcamy osoby prowadzące działalność gospodarczą do kontaktu z naszymi doradcami ds. ulg i umorzeń. Wskażą oni z jakiego wsparcia przedsiębiorca można skorzystać i pomogą w przygotowaniu odpowiedniego wniosku. Wezmą również pod uwagę szczególne okoliczności, czyli skutki wprowadzenia stanu wyjątkowego w miejscowościach przy granicy z Białorusią – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Odroczenie składek i raty
Przedsiębiorca, który ma problem z płatnościami składek może skorzystać z kilku rodzajów ulg w ZUS. Jeśli przewiduje, że w najbliższym czasie nie będzie w stanie opłacić bieżących składek, może złożyć wniosek o odroczenie terminu ich płatności. Jeżeli zaległość już powstała, przedsiębiorca może zawrzeć z ZUS układ ratalny, by zadłużenie spłacić w dogodnych ratach, w terminach uzgodnionych z Zakładem. Na mocy tarczy antykryzysowej ZUS udziela obu tych ulg bez opłaty prolongacyjnej, gdy chodzi o składki z okresu od stycznia 2020 roku.

Umorzenie składek
Jeśli przedsiębiorca poniósł straty materialne w wyniku nadzwyczajnych zdarzeń, ZUS może mu umorzyć należności z tytułu składek. Umorzeniu w tej sytuacji mogą podlegać wyłącznie składki na jego własne ubezpieczenia. Anulowanie składki przysługuje, gdy płatnik ze względu na sytuację majątkową i rodzinną nie jest w stanie opłacić należności.

Odstąpienie od odsetek
- Przedsiębiorca, który opłacił zaległe składki, może skorzystać z „anulowania” odsetek. Warto przypomnieć, że dotyczy to należności za okres od stycznia 2020 roku. Instytucja może odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę, gdy przedsiębiorca opłacił składki, ale po ustawowym terminie płatności - dodaje Katarzyna Krupicka.

Pomogą doradcy ds. ulg i umorzeń
O wsparcie przy wyborze formy pomocy można zwrócić się do doradcy ds. ulg i umorzeń w swoim oddziale ZUS. Doradca pomoże też wypełnić wniosek i skompletować potrzebne dokumenty. Można z nim porozmawiać telefonicznie, umówić się na spotkanie w placówce ZUS lub na e-wizytę.

Numerów telefonów do doradców ds. ulg i umorzeń w województwie podlaskim
Oddział ZUS w Białymstoku:
☎ (85) 748 66 78
☎ (85) 748 67 60
☎ (85) 748 66 32
☎ (85) 748 66 19


Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

baner