1 stycznia 2021 roku POLREGIO uruchamia bezpośrednie połączenie kolejowe Białystok – Hajnówka
logo
czytaj E-gazety prasa online


Bezpośrednie połączenie kolejowe
Białystok – Hajnówka.

2020-12-31

fot. POLREGIO

Dzięki decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego, w nowej umowie z POLREGIO obowiązującej od stycznia 2021 roku, znalazły się pociągi kursujące w bezpośred­niej relacji z Białegostoku do Hajnówki.

Przywrócenie po 27 latach ruchu kolejowego na tej linii (ruch pasażerski zawieszono w roku 1994), pozwoli na po­prawę połączenia miasta powiatowego Hajnówka ze sto­licą regionu. Obecnie kolejowe połączenie między Haj­nówką a Białymstokiem, jest możliwe okrężną drogą, z przesiadką w Czeremsze.

Podczas modernizacji odcinka Lewki – Hajnówka, prze­prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wy­mieniono 27 km torów, przebudowano przejazdy kole­jowo-drogowe, wybudowano mosty i przepusty. Prze­budowane zostały istniejące przystanki i wybudowano jeden nowy przystanek osobowy – Mikłasze.

Zgodnie z zamówieniem samorządu podlaskiego, od sty­cznia 2021 roku będzie kursować pięć par pociągów POL­REGIO w relacji Białystok – Hajnówka i Hajnówka – Biały­stok oraz 1 para pociągów Białystok – Siedlce i Siedlce – Białystok, przez Hajnówkę. Będą także dwie pary pocią­gów Bielsk Podlaski – Hajnówka i Hajnówka - Bielsk Pod­laski, które będą skomunikowane w Bielsku Podlaskim z pociągami relacji Białystok – Czeremcha – Białystok. Łącznie to daje osiem połączeń Białystok – Hajnówka i osiem z Hajnówki do Białegostoku.

Dzięki uruchomieniu tych połączeń mieszkańcy woje­wództwa będą mogli szybko i wygodnie dotrzeć do pracy, szkoły i na uczelnie. Pierwsze w dobie połączenie z Haj­nówki do Białegostoku będzie o godz. 4:39, z ośmiominu­tową przesiadką w Bielsku Podlaskim na pociąg z Czere­mchy, który do Białegostoku przyjedzie na godz. 6:08. Ostatnie połączenie z Białegostoku do Hajnówki będzie także z przesiadką w Bielsku Podlaskim. Odjazd z Białe­gostoku o godz. 19:46 w kierunku Czeremchy, a na stacji Bielsk Podlaski przesiadka do pociągu odjeżdżającego do Hajnówki o godz. 20:45. Przyjazd do Hajnówki o 21:18.

Pociągi będą obsługiwane przez szynobusy poruszające się z prędkością do 100 km/h. Czas przejazdu 76-kilome­trowej trasy z Białegostoku do Hajnówki wyniesie maksy­malnie 1 godz. 30 min. Przejazd z Bielska Podlaskiego do Hajnówki na odległość 30 km będzie trwał około 30 min.

Odcinki Białystok – Hajnówka i Bielsk Podlaski – Hajnówka zostały włączone do oferty promocyjnej „Połączenie w dobrej cenie”. Dzięki temu za jednorazowy przejazd na odcinku Białystok - Hajnówka zamiast 18,30 zł, zapłacimy 10 zł. Bilet na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka zamiast 8,90 zł, kosztuje 8 zł. W ofercie będą również bilety mie­sięczne w dwie strony w cenie 209 zł (według taryfy podstawowej 332 zł), a na odcinku Białystok – Hajnówka 170 zł (cena w taryfie podstawowej to 214 zł).

Osoby uprawione do korzystania z ulg ustawowych, np. studenci, uczniowie, będą mogli kupić bilety jeszcze taniej. Bilety są dostępne w kasach biletowych, w automatach biletowych (w pojazdach) oraz poprzez własny system sprzedaży przewoźnika pod adresem polregio.pl i bezpła­tną aplikację mobilną POLREGIO. Na wszystkich stacjach poza stacją Białystok, bilety będzie można kupić u obsługi pociągu bez żadnych dodatkowych opłat.

Źródło: tekst i grafika - Zespół Prasowy POLREGIO.

baner