Od 1 maja bedziemy mogli podróżować pociągiem z Białegostoku do Walił ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Ruszają sezonowe połączenia POLREGIO
na trasie Białystok – Waliły

2021-04-23

fot. POLREGIO

W tym roku połączenia POLREGIO na trasie Białystok – Waliły zostaną uruchomione już od 1 maja. Pociągi będą kursować codziennie do 26 września 2021 roku.

Podpisując w grudniu 2020 r. nową umowę z POLREGIO na wykonywanie przewozów kolejowych w regionie, Za­rząd Województwa Podlaskiego zdecydował o wprowa­dze­niu codziennych połączeń na trasie Białystok – Waliły w okresie 1 maja – 26 września br. Od lipca 2016 roku połączenia były realizowane w sezonie letnim tylko w weekendy.

W tegorocznej ofercie znajdą się dwie pary pociągów.

Odjazdy z Białegostoku:
✔ o godz. 4:50 (od poniedziałku do piątku),
✔ 8:52 (soboty i niedziele),
✔ 15:45 (codziennie).

Odjazdy z Walił:
✔ 5:49 (od poniedziałku do piątku),
✔ 10:27 (soboty i niedziele),
✔ 16:51 (codziennie).

Jak zawsze, dzięki dogodnym przesiadkom w Białymsto­ku, z oferty będą mogli skorzystać mieszkańcy innych miejscowości województwa podlaskiego, a także innych regionów Polski.

Na trasie Białystok – Waliły, tak jak w poprzednich sezo­nach, będzie obowiązywać atrakcyjna oferta POLREGIO „Bilet dobrych relacji”. Ceny za przejazdy nie zmieniają się, np. bilet normalny na przejazd z Białegostoku do Walił w dalszym ciągu kosztuje 5,30 zł.

W związku z wprowadzeniem codziennego terminu kur­sowania pociągów, oferta promocyjna zostanie rozszerzo­na. Od 10 maja br. będą dostępne bilety miesięczne w dwie strony. Na przykład za bilet miesięczny na przejazd z Białegostoku do Walił i z powrotem zapłacimy tylko 99 zł. Cena biletu według podstawowej taryfy POLREGIO wyno­si 250 zł. Osoby uprawione do korzystania z ulg ustawo­wych, np. studenci, uczniowie, czy posiadacze Ogólnopol­skiej Karty Dużej Rodziny będą mogli kupić bilety jeszcze taniej, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.

Bilety są dostępne w kasach biletowych, w automatach biletowych (w pojazdach) oraz poprzez własny system sprzedaży przewoźnika pod adresem polregio.pl i aplikację mobilną POLREGIO. Na wszystkich stacjach poza stacją Białystok, bilety będzie można też kupić w pociągu, po zgłoszeniu się do obsługi, bez żadnych dodatkowych opłat.

Źródło: tekst i grafika - Zespół Prasowy POLREGIO.

baner