Blisko 240 uczestników wzięło udział w pierwszym październikowym biegu Breast Run...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2020-10-12

Breast Run 2020

Blisko 240 uczestników wzięło udział w pierwszym paź­dziernikowym biegu Breast Run, który odbył się w sobotę (10.10.) w Supraślu.

Naszym głównym celem była aktywizacja pacjentów z chorobami nowotworowymi, którzy niejednokrotnie bory­kają się z pokonywaniem oporów związanych z podjęciem aktywności fizycznej. Październik to miesiąc walki z rakiem piersi, dlatego chcieliśmy zwrócić uwagę kobiet na konie­czność wykonywania regularnych badań profilaktycznych i rolę zdrowego stylu życia w zapobie­ganiu nowotworom. Wczesne wykrycie choroby nowotworowej bardzo często wpływa na jej całkowite wyleczenie, w wielu przypadkach ratuje życie – podkreśla Magdalena Joanna Borkowska, dyrektor BCO.

Jak zaznacza dr n. med. Bogumiła Czartoryska-Arłukowicz, koordynator Breast Cancer Unit w BCO, co roku ilość za­chorowań na raka piersi rośnie. Na ostatnim kongresie ESMO (Europejskie Towarzystwo Onkologii Medycznej) zwrócono uwagę na to, że niestety pandemia pogarsza sytuację pacjentów chorych na raka:
Jeżeli o czymś nie myślimy, to nie znaczy, że tego nie ma. Te nowotwory gdzieś są, te kobiety są i nie chcą sobie dać szansy. Rak piersi jest to choroba, którą się da absolutnie wyleczyć, tylko trzeba dać sobie szansę, żeby wykryć chorobę w odpowiednim momencie. Mamy do tego na­rzędzia, mamy bardzo dobrą diagnostykę, leczenie pro­wadzone jest według standardów, które obowiązują nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Mamy funkcjonujący już od dłuższego czasu Breast Cancer Unit, czyli jest w jed­nym miejscu zgromadzony zespół lekarzy, którzy zajmują się zarówno diagnostyką jak i leczeniem. Spotykamy się z pacjentkami, na konsyliach wspólnie omawiamy dalsze postępowanie i leczenie. To, co możemy zaoferować, to jest bardzo dużo, ale oczekujemy tego, żeby panie się do nas zgłaszały. Przede wszystkim chodzi o badanie mam­mograficzne kobiet co dwa lata między 50. a 69. rokiem życia. Niestety, procent kobiet zgłaszających się w tej grupie na badania mammograficzne jest bardzo mały. Do niedawna wynosił w granicach trzydziestu kilku procent, myślę, że przez pandemię będzie jeszcze mniejszy, a jedynie mammografia w tej grupie wiekowej daje szansę na wczesne wykrycie nowotworu.

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku jest jedyną wysokospecjalistyczną placówką w regionie, niosącą pomoc wielu ludziom zmagającym się z trudnym rywalem - nowotworem. Z uwagi na niską świadomość zdrowotną społeczeństwa oraz niski procent zgłaszalności na badania mammogra­ficzne, Centrum podejmuje szereg działań związanych z profilaktyką nowotworową, realizując kilka projektów unijnych, w tym profilaktyki raka piersi

Zauważamy wymierne efekty naszych starań. W okresie od stycznia do września 2019 roku mammografię w BCO wykonało 2700 kobiet, w tym samym okresie bieżącego roku jest ich o blisko 550 więcej. Pomimo panującej pan­demii koronawirusa, nie spadła liczba pacjentek uczest­niczących w tzw. konsyliach piersiowych. Od początku roku odbyło się 360 posiedzeń wielodyscypli­narnego zespołu dotyczącego rozpoznania raka piersi, podobnie w roku ubiegłym – mówi Elżbieta Potentas, kierownik Breast Cancer Unit w BCO i dodaje - Jest to pocieszające, jednak cały czas przypominamy i prosimy panie o szybkie zgła­szanie się do poradni chorób piersi, działającej przy BCO, w przypadku, gdy zauważą u siebie niepokojące objawy. Do specjalisty zapisać można się bez skierowania ☎ 85 6646 888.

Zawodnicy pokonali dwa dystanse 5 km i 3km. Odbył się także kilometrowy spacer pacjentów z personelem BCO. Każdy miał szansę dobrać wyzwanie do swoich możliwo­ści. Dzięki temu pacjentki w trakcie leczenia, które nie mogły sobie pozwolić na zbyt duży wysiłek fizyczny, mog­ły wziąć czynny udział w spacerze. Spotkanie pozwoliło na zacieśnienie relacji pacjent – personel medyczny. Każdy uczestnik otrzymał pakiet startowy oraz pamiątkowy me­dal, a także posiłek regeneracyjny.

Tekst i fotografia - Monika Mróz - rzecznik prasowy Białostockiego Centrum Onkologii

baner