Przegląd Amatorskiej Twórczości Plastycznej w Podlaskim Instytucie Kultury
logo
czytaj E-gazety prasa online


Przegląd Amatorskiej Twórczości Plastycznej

2020-07-14

fotka

Podlaski Instytut Kultury zaprasza na wystawę prac nadesłanych na XXI Przegląd Amatorskiej Twórczości Plastycznej Województwa Podlaskiego, który w tym roku odbywał się pod hasłem „Szlakiem podróży Jana Pawła II”.

W ten sposób PIK włączył się w obchody 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły, z okazji której rok 2020 ustanowiono Rokiem Świętego Jana Pawła II. Do udziału w przeglądzie zostali zaproszeni artyści amatorzy z województwa podlaskiego, mający do wyboru trzy kategorie konkursowe: malarstwo, rysunek oraz rzeźbę.

Prace uczestników będzie można oglądać w Spodkach PIK przy ul. św. Rocha 14 od 15 lipca do 24 sierpnia 2020 roku. Więcej informacji o konkursie udziela Dział Sztuk Plastycznych PIK, galeria@pikpodlaskie.pl
tel. 85 740 37 15.

Tekst i fotografie: Podlaski Instytut Kultury

baner