Prawie 50 mln zł wsparcia z Tarczy 6.0. już na kontach przedsiębiorców ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Prawie 50 mln zł wsparcia z Tarczy 6.0.
już na kontach przedsiębiorców

2021-01-12

Na konta przedsiębiorców trafiła pierwsza transza – 48,6 mln zł – świadczeń postojowych z Tarczy 6.0. Ponadto w weekend pierwsi przedsiębiorcy zostali zwolnieni z op­łacania składek za listopad 2020 r. Płatnicy, którzy mają założone konta na PUE ZUS, mogą od razu zobaczyć efekty zwolnienia w saldzie konta. W tym tygodniu zos­tanie zamieszczona na profilach płatników informacja o zwolnieniu.

Od 30 grudnia ubiegłego roku przedsiębiorcy mogą wnio­skować o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. w ramach najnowszej Tarczy antykryzysowej 6.0. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjął już pierwsze wnioski o tą pomoc.

- Staramy się aby pomoc trafiła do wnioskujących jak naj­szybciej. Pierwsze 23,6 tys. wypłat na kwotę 48,6 mln zł znalazła się już na kontach. Elektroniczny system skła­dania wniosków powoduje, że mogą być one szybciej obsłużone. Dzięki temu przechodzą one sprawniejszą weryfikację i środki na, które czekają przedsiębiorcy szybciej przekazywane są na rachunek bankowy – mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podlaskiego.

W weekend pierwsi przedsiębiorcy zostali zwolnieni z opłacania składek za listopad ubiegłego roku. Informacje o zwolnieniu są udostępnione na Platformie Usług Elek­tronicznych.

Wszystkie wnioski o świadczenia postojowe i zwolnienia ze składek należy przesyłać przez Platformę Usług Ele­ktronicznych ZUS. Szczegółowe informacje o warunkach wsparcia z Tarczy antykryzysowej 6.0, terminach składania wniosków i konkretnych kodach PKD, które kwalifikują do skorzystania z pomocy, są dostępne na stronie interneto­wej www.zus.pl.

Zgodnie z Tarczą 6.0 więcej przedsiębiorców może sko­rzystać z dodatkowego świadczenia postojowego. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, organizatorzy turystyki i obiekty sportowe mogą otrzymać dodatkowe postojowe nawet trzy razy. Warunkiem pierwszej wypłaty jest spadek przychodu o co najmniej 75 proc. wobec tego samego miesiąca rok wcześniej. Przedsiębiorcy z tych branż mogą składać wnioski już od 16 grudnia 2020 r.

Od końca grudnia 2020r. ZUS zaczął przyjmować wnioski o postojowe od kolejnych niemal 40 grup przedsiębiorców (według kodów PKD wymienionych w ustawie). Są to w większości te same rodzaje działalności, które skorzystają z umorzenia listopadowych składek. Dodatkowe świad­czenie postojowe przysługuje jednokrotnie. Warunkiem wypłaty jest spadek przychodu w październiku albo listopadzie o co najmniej 40 proc. w stosunku do sytuacji w analogicznym miesiącu 2019 roku.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner