Zakład Usług Społecznych: Ostatnie dni na złożenie dokumentów rozliczeniowych ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


ZUS: Ostatnie dni na złożenie dokumentów rozliczeniowych

2020-10-28

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień powinni pamiętać, aby przekazać do ZUS dokumenty rozlicze­niowe za te miesiące najpóźniej do końca października. Spóźnienie w tym przypadku uniemożliwi skorzystanie ze zwolnienia.

W ramach tarczy antykryzysowej 5.0 przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Prawo do tej formy pomocy przysługuje płatnikom sektora turystycznego, hotelar­skiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw.

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek należy pamiętać o przekazaniu do ZUS dokumentów rozlicze­niowych za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października (chyba, że ktoś jest zwolniony z ich składa­nia). - Spóźnienie w tym przypadku będzie oznaczało brak możliwości skorzystania ze zwolnienia. Jasno to precyzują przepisy – informuje Katarzyna Krupicka, rzecznik regiona­lny ZUS województwa podlaskiego.

- Warunkiem otrzymania zwolnienia jest m.in. prowadzenie działalności przed 30 czerwca 2020 r., spadek przychodów z działalności, co najmniej o 75% w porównaniu do sytuacji sprzed roku. Porównujemy pierwszy miesiąc z wniosku o zwolnienie z analogicznym miesiącem 2019 r. Zwolnienie będzie przysługiwało niezależnie od tego, czy zostały opłacone składki za miesiące wskazane we wniosku - dodaje rzeczniczka

O umorzenie składać można wnioskować do końca listo­pada. Można to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Nie tylko zwolnienie z opłacania składek
Przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wysta­wienniczej mogą nie tylko wnioskować o zwolnienie z opłacania składek. Mogą również wystąpić do ZUS z wnioskiem o świadczenie postojowe czy dodatkowe świadczenie postojowe. Informacje na temat wsparcia realizowanego przez ZUS w ramach tarczy antykryzyso­wej są dostępne na stronie internetowej Zakładu Ubezpie­czeń Społecznych.

- W ramach tarczy antykryzysowej 5.0. do placówek ZUS w województwie podlaskim wpłynęły pierwsze wnioski o zwolnienie z opłacania składek, świadczenie postojowe i dodatkowe świadczenie postojowe. O umorzenie składki za lipiec wnioskowało 93 przedsiębiorców z naszego regionu, za sierpień – 98 i za wrzesień -100. Kwota umo­rzonych składek za te miesiące przekroczyła 420 tys., w całym kraju to ponad 23,6 mln zł. Z kolei wioski o świad­czenie postojowe złożyło 12 przedsiębiorców z naszego województwa, a o do­datkowe świadczenie postojowe 52. Kwota już wypłaconych świadczeń postojowych na pod­stawie Tarczy 5.0 w Podlaskiem wyniosła ponad 76 tys. zł a w całym kraju 3,3 mln. zł – dodaje Katarzyna Krupicka.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner