Pierwsze przelewy w ramach Polskiego Bonu Turystycznego już na kontach firm...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Pierwsze przelewy w ramach bonu turystycznego na kontach firm

2020-08-13

fot. ZUS

Około 23 mln złotych Zakład Ubezpieczeń Społecznych przelał na konta przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego w ramach Polskiego Bonu Turystycznego – poinformowała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Wsparcie otrzymało ok. 6 tys. podmiotów.

Obsługa informatyczna i finansowa Polskiego Bonu Turystycznego to kolejne, po tarczy antykryzysowej i dodatku solidarnościowym, zadanie zlecone Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w ostatnim czasie. W trybie natychmiastowym rozbudowana i udostępniona została Platforma Usług Elektronicznych (PUE) dla podmiotów turystycznych, osób uprawnionych do bonu a także Polskiej Organizacji Turystycznej (POT). Sprawnie podłączona została również infolinię.

Zakład odpowiada za realizację płatności bonem na rzecz przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego. W środę - 12 sierpnia przekazana została pierwsza transza środków. Do 5,8 tys. podmiotów trafiło łącznie około 23 mln złotych. Niektóre duże ośrodki otrzymały kwoty o wartości ponad 500 tys. złotych.

Bon jest ważny do 31 marca 2022r. i nie podlega wymianie na gotówkę, ani inne środki płatnicze. Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego, które chcą przyjmować płatności bonem za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, muszą wpisać się na listę prowadzoną przez POT. Można to zrobić wyłącznie za pośrednictwem PUE. Dlatego trzeba mieć tam założony profil.

- Aby przystąpić do programu Polski Bon Turystyczny, na PUE ZUS trzeba wypełnić „Oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny" (PBT). Na PUE podmiot turystyczny może także upoważniać swoich pracowników do przyjmowania płatności bonem. Ma również dostęp do swoich rozliczeń – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Polska Organizacja Turystyczna opublikowała listę zarejestrowanych przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu na stronach internetowych: www.bonturystyczny.gov.pl , www.pot.gov.pl oraz www.polska.travel. Jest ich obecnie ok. 14,5 tys.

Obsługa bonu odbywa się na PUE ZUS. Aby skorzystać z bonu, nie trzeba składać wniosku. Bon jest dostępny na PUE w roli „Ogólny”. W menu bocznym trzeba wejść w zakładkę „Polski Bon Turystyczny”, a następnie „Mój bon”. Bony turystyczne zostały wygenerowane na podstawie danych, które pochodzą z jednostek wypłacających świadczenie wychowawcze Rodzina 500+.

Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner