Przemyt 20 tys. paczek papierosów udaremnili funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-03-17

Przemycane papierosy
w wagonie z płytą wiórową

fot. KAS

• Przemyt 20 tys. paczek papierosów udaremnili funk­cjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) z kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce.
• Kontrabanda ukryta była w jednym z wagonów pocią­gu towarowego wjeżdżającego do Polski z Białorusi.

Funkcjonariusze podlaskiej KAS z kolejowego przejścia gra­nicznego w Siemianówce podczas kontroli pociągu to­warowego z Białorusi wykryli przemyt 20 tys. paczek papierosów. Kontrabanda warta blisko 300 tys. zł ukryta była w jednym z wagonów z ładunkiem płyt wiórowych.

W sprawie przemytu funkcjonariusze KAS wszczęli postę­powanie karne skarbowe. Załoga pociągu została przes­łu­chana. Trwają ustalenia skąd pochodziły zat­rzymane pa­pierosy i kto miał być ich odbiorcą.


st. asp. Maciej Czarnecki - Oficer prasowy Podlaskiej KAS

baner