Pilotaż sieci onkologicznej w województwie podlaskim w okresie 1.12.2019 – 1.12.2020
logo
czytaj E-gazety prasa online


2020-12-01

Pilotaż sieci onkologicznej w województwie podlaskim w okresie 1.12.2019 – 1.12.2020

fot. pixabay.com

1 grudnia mija rok od rozpoczęcia realizacji w Białosto­ckim Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (BCO) pilotażowego programu koordyno­wanej opieki nad pacjentami onkologicznymi. Pilotaż to jeden z elementów Krajowej Sieci Onkologicznej, który w województwie podlaskim potrwa do 31.05.2021r. Realizują go cztery województwa: podlaskie, pomorskie, dolnośląskie i świętokrzyskie.

Z końcem listopada br. do pilotażu onkologicznego w województwie podlaskim włączono 955 osób, w tym blisko 750. pacjentów zakwalifikowało BCO. Największą grupę stanowią pacjentki z rakiem piersi – 466 i pacjenci z rakiem jelita grubego – 245. Następnie kolejno męż­czyźni z rakiem gruczołu krokowego – 115, pacjenci z rakiem płuca i jajnika – po 65 osób. Należy pamiętać, że dwa szpitale włączone do pilotażu zostały szpitalami COVID-owymi, w związku z czym liczba pacjentów przyj­mowana w obu jednostkach była minimalna.

Niewątpliwą korzyścią pilotażu jest to, że usystematyzo­wał i skoordynował opiekę nad pacjentem onkologicznym w naszej jednostce. Koordynatorki leczenia onkologiczne­go wspierają pacjenta od momentu uzyskania przez niego wyniku histopatologicznego. Prowadzą go „za rękę” i po­magają w umawianiu wizyt oraz kontakcie z lekarzem. Wszystko po to, aby chory onkologicznie nie gubił się w systemie, ale był prowadzony od momentu podejrzenia nowotworu na wszystkich etapach począwszy od diagno­styki, poprzez terapię i rehabilitację.

Drugim ważnym elementem pilotażu jest Call Center BCO, które nie tylko rejestruje pacjentów na wizyty i badania, udziela niezbędnych informacji dotyczących postępowa­nia w przypadku wykrycia nowotworu, a także informuje o możliwościach leczenia onkologicznego w województwie podlaskim.
Numer infolinii to ☎ 85 6646 888.

W naszym regionie, Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynu­jącym (status w pilotażu) w zakresie nowotworów: piersi, jelita grubego, jajnika oraz gruczołu krokowego jest Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, zaś w zakresie nowotworu płuca – Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, jako Współpracujący Uniwersytecki Ośrodek Kliniczny (status w pilotażu).

Minister Zdrowia w rozporządzeniu wskazał również ośrodki współpracujące:
➤ SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śnia­deckiego (Szpital I poziomu);
➤ Szpital Wojewódzki im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach (Szpital II poziomu);
➤ Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyń­skiego w Łomży (Szpital I poziomu);
➤ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku (Szpital I poziomu).

Tekst i fotografia - Monika Mróz - rzecznik prasowy Białostockiego Centrum Onkologii

baner