Zakończyły się prace konserwatorskie zabytkowego nagrobka Józefa Bieżańskiego w Ostrożanach...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Konserwacja pomnika Józefa Bieżańskiego
w Ostrożanach

2020-10-08

Zakończyły się prace konserwatorskie zabytkowego nagrobka Józefa Bieżańskiego w Ostrożanach. Reno­wację dofinansował w tym roku Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

„Prace przy zabytkowym nagrobku z cmentarza parafial­nego w Ostrożanach obejmowały m.in. dezynfekcję i oczyszczenie powierzchni kamienia z luźnych nawarst­wień, mchów i porostów.” – prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator zabytków. Dokonano też impreg­nacji pomnika, uzupełniono widoczne ubytki i uczytel­niono znajdujące na nagrobku inskrypcje. 

Nagrobek Józefa Bieżańskiego został wykonany w 1848 roku w wyniku umowy zawartej pomiędzy Stefanem Ciecierskim i Janem Nepomucenem Bizańskim a Jaku­bem Tatarkiewiczem. 

„Ponad 170-letni pomnik jest przykładem doskonałego warsztatu rzeźbiarskiego wybitnego warszawskiego arty­sty – Jakuba Tatarkiewicza. Kunszt wykonania nagrobka sprawia, że jest on przykładem dzieła sztuki wartym zachowania dla przyszłych pokoleń.” – prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator zabytków. Blisko trzy­metrowy nagrobek w formie steli zwieńczonej urną, osadzony na postumencie i podstawie płytowej, w całości wykonany został z piaskowca. Na frontowej i tylnej ścianie znajdują się inskrypcje. Jedna z nich mówi o tym, że nagrobek postawiono dla Józefa Bieżańskiego staraniem Jana Nepomucena Bizańskiego i Stefana Ciecierskiego, zaś druga, że złożono tu także tymczasowo ciało Anieli z Wodzińskich Grzybowskiej. 

Prace konserwatorskie zabytkowego nagrobka udało się przeprowadzić m.in. dzięki udzielonej w tym roku przez Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotacji

Tekst i fotografia: Paulina Borodziuk Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

baner