Funkcjonariusze POSG zatrzymali dwóch organizatorów i jednego pomocnika nielegalnego przekroczenia granicy oraz dziesięciu cudzoziemców ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Zatrzymano organizatorów, pomocnika
i grupę nielegalnych migrantów

2021-04-26


fot. POSG

Na terenie powiatu augustowskiego funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali dwóch organizatorów i jednego pomocnika nielegal­nego przekroczenia granicy oraz dziesięciu cudzozie­m­ców, którzy przekroczyli granicę z Białorusi do Polski wbrew przepisom.

Patrol z Placówki Straży Granicznej w Płaskiej (22 kwietnia br.) zatrzymał w pobliżu granicy państwowej 6 obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej oraz 4 obywateli Tadżyki­stanu. Okazało się, że cudzoziemcy pieszo przekroczyli granicę z Białorusi do Polski. Na miejscu zatrzymano rów­nież dwóch organizatorów i jednego pomocnika nielegal­nego procederu, którzy czekali na migrantów. Dwóch oby­wateli Gruzji decyzją sądu (24 kwietnia br.) zostało tymcza­sowo aresztowanych na trzy miesiące za zorganizowanie nielegalnego przekroczenia granicy. Trzeci z nich usłyszał zarzuty za pomocnictwo w przekroczeniu granicy wbrew przepisom, przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata.

Po wykonaniu niezbędnych czynności z udziałem tłuma­cza 10 obcokrajowców (4 mężczyzn, dwie kobiety i 4 oso­by nieletnie) decyzją sądu zostało umieszczonych w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców w Kętrzynie i w Białymstoku.

mjr SG Katarzyna Zdanowicz - Rzecznik Prasowy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

baner