Dzięki KAS z Białegostoku Skarb Państwa odzyskał ponad 2 miliony złotych należnych podatków.
logo
czytaj E-gazety prasa online


Podlaska KAS wykryła oszustwo podatkowe
na ponad 2 miliony złotych

fot. KAS

• W wyniku skutecznej kontroli pracowników Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) z Białegostoku Skarb Państwa odzyskał ponad 2 miliony złotych należnych podatków.
• Nieprawidłowości dotyczyły zaniżenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za pomocą tzw. fikcyjnych faktur.

Pracownicy Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku przeprowadzili kontrolę celno-skarbową w jednej ze spółek zajmujących się handlem telefonami komórkowymi. W wyniku analizy transakcji finansowych oraz dokumentacji księgowej kontrolujący ustalili, że spółka zaniżyła zobowiązania podatkowe o ponad 2 miliony złotych, wykorzystując w tym celu faktury VAT, które nie dokumentowały rzeczywistych transakcji gospodarczych dokonywanych przez kontrolowany podmiot (tzw. fikcyjne faktury). 

W toku przeprowadzonego postępowania wobec nieuczciwej spółki, na poczet zaległości podatkowych KAS zabezpieczyła ponad 2 mln zł.

Radosław Hancewicz - rzecznik prasowy Podlaskiej KAS

baner