Poczta dworcowa w Białymstoku włączona do wojewódzkiej ewidencji zabytków!
logo
czytaj E-gazety prasa online


2020-11-18

Poczta dworcowa w Białymstoku włączona
do wojewódzkiej ewidencji zabytków!

Zarządzeniem z dnia 16.11.2020r. prof. Małgorzata Dajno­wicz podlaska konserwator zabytków włączyła do woje­wódzkiej ewidencji zabytków budynek urzędu poczto­wo-telekomunikacyjnego przy ul. Kolejowej 15 w Białym­stoku. Zarządzenie weszło w życie z dniem podpisania.

Budowę dworcowego Urzędu Pocztowo-Telekomunika­cyjnego rozpoczęto w 1962 roku według projektu inż. Le­ona Kulikowskiego, absolwenta Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Po blisko trzech latach budynek został oddany do użytku. Z opublikowanych informacji wynika, że jego wnętrza zaprojektowała Aleksandra Bor­towska. Późniejsze zmiany w architekturze poczty wyko­nano według projektu białostockiego architekta Jana Hahna.

Do dziś budynek poczty dworcowej pełni swoją pierwotną funkcję, zachowana została bryła, charakterystyczny po­falowany dach i skośne podpory.

„Budynek poczty przy stacji „Białystok” posiada wartości artystyczne sytuujące go w grupie obiektów nurtu moder­nizmu ekspresyjnego: zachowana bryła, asymetryczny dach pogrążony do wewnątrz, skośne podpory.”- prof. Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator zabytków. Z kolei wartości naukowe, takie jak nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne, przykrycie falistym dachem i ekspresyjne formy podpór zachęcają do dalszych badań na architekturą 2. poł. XX wieku.

Tekst i fotografia: Paulina Borodziuk Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku

baner