Od początku roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 13 grup (112 osób) za nielegalne przekroczenie granicy...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Zatrzymano dużą grupę nielegalnych migrantów

2021-06-07


fot. POSG

Funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicz­nej zatrzymali 24 osoby za przekroczenie polsko – biało­ruskiej granicy wbrew przepisom. Cudzoziemcy przeszli przez tzw. zieloną granicę.

W środę o północy (02.06.2021 r.) funkcjonariusze z Pla­cówki SG w Szudziałowie zauważyli w pobliżu granicy państwowej poruszającą się grupę osób, która nielegalnie przekroczyła granicę z Białorusi do Polski. W wyniku pod­jętych działań w okolicach miejscowości Zubrzyca Mała funkcjonariusze zatrzymali 24 osoby (11 obywateli Afgani­stanu, 9 obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej, 2 oby­wateli Palestyny, 1 obywatel Armenii i 1 obywatel Jordanii. Cudzoziemcy (19 mężczyzn, 5 kobiet) pieszo przeszli przez tak zwaną "zieloną granicę".

Po wykonaniu niezbędnych czynności decyzją sądu cu­dzoziemcy zostali umieszczeni w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców w Białymstoku, Kętrzynie oraz Lesz­nowoli.

Od początku roku funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 13 grup (112 osób) za niele­galne przekroczenie granicy.


mjr SG Katarzyna Zdanowicz - Rzecznik Prasowy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej

baner