Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed fałszywymi mailami ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-02-23

Oszuści podszywają się pod Zakład Ubezpieczeń Społecznych

fot. pixabay.com

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed fał­szy­wymi mailami. Niektórzy z klientów w ostatnich dniach otrzymali maile z informacją m.in. o niedopłacie składek i konieczności uregulowania jej w ciągu 24 go­dzin. ZUS przypomina, że drogą mailową nie kieruje do swoich klientów informacji o rozliczeniach składkowych.

Fałszywa korespondencja jest wysyłana z adresu: alert@zus.pl. Za pośrednictwem korespondencji elektroni­cznej klienci Zakładu nigdy nie otrzymują żadnych wez­wań do zapłaty czy też informacji o nadpłatach. Drogą ele­ktroniczną ZUS kontaktuje się jedynie z tymi klientami, którzy posiadają konto na portalu Platformy Usług Elek­tro­nicznych i wybrali taką właśnie formę kontaktu.

- Ostrzegamy, by w żadnym przypadku nie odpowiadać na maile, ani nie otwierać zawartych w korespondencji za­łączników. Korespondencja tego typu ma bowiem najczę­ściej na celu zainfekowanie komputera lub uzyskanie dos­tępu do danych wrażliwych, które zapisane są w jego pa­mięci - informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

W sytuacji, w której ktokolwiek z klientów ma wątpliwości co do nadawcy otrzymanej korespondencji, prosimy o kon­takt z najbliższą placówką Zakładu lub Centrum Ob­sługi Telefonicznej ☎ 22 560 16 00 lub adresem mailowym cot@zus.pl .

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner