Weź udział w głosowaniu na nazwę Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-02-04

Konkurs na nazwę schroniska

fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok

Jaką nazwę będzie miało Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku? Od dziś (24 lutego) można zagłosować na jedną z pięciu wybranych przez jury propozycji. Nadesłali je uczestnicy ogłoszonego przez placówkę konkursu. Propozycja, która uzyska najwięcej głosów, stanie się nazwą schroniska.

Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku przy ulicy Dolisto­wskiej 2 ogłosiło konkurs o charakterze ogólnopolskim na nazwę schroniska będącą charakterystycznym, rozpoz­na­walnym, budzącym pozytywne skojarzenia i łatwo identy­fikowalnym określeniem placówki. Jury konkursu spośród nadesłanych propozycji wybrało pięć (kolejność alfabety­czna):

✔ Dolina Dolistówki
✔ Oaza za Zieloną Bramą
✔ Przylądek Nadziei
✔ Zacisze Dolistówki
✔ Zwierzęcy Zakątek

Teraz to mieszkańcy zdecydują, jak będzie nazywało się Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku. Głosowanie pro­wadzone jest w formie ankiety w wydarzeniu na Facebo­oku: Konkurs na nazwę Schroniska dla Zwierząt w Białym­stoku. Głosować można od dziś (24 lutego) do 3 marca, do godziny 24.00. Można oddać tylko jeden głos. Propozycja, która uzyska najwięcej głosów, stanie się nazwą białostoc­kiego Schroniska dla Zwierząt.

Białostocka placówka funkcjonuje obecnie pod nazwą Schronisko dla Zwierząt w Białymstoku.

Eliza Bilewicz-Roszkowska - Urząd Miejski Białystok