Uczniowie malowali mural pod opieką artystyczną Rafała Roskowińskiego...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Uczniowski mural

2020-10-16

fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 20 im. gen. Władysła­wa Sikorskiego w Białymstoku stworzyli niezwykły mu­ral. Są na nim postacie osób, które w sposób znaczący zapisały się w historii Białegostoku.

Spośród dwudziestu ważnych w dziejach miasta postaci, które zostały uwiecznione na uczniowskiej wystawie foto­graficzno-plastycznej, wybrano pięć. Ksiądz Stanisław Suchowolec, Zenek Borowski, Ludwik Zamenhof, Irena Białówna i Bronka Winnicka znaleźli się na muralu, nam­alowanym dziś (16 października) na ścianie szkoły. Społeczność szkoły przy ul. Leśnej uznała, że biografie tych właśnie osób mogą być inspiracją dla uczniów i nośnikiem uniwersalnych wartości.

Uczniowie malowali mural pod opieką artystyczną Rafała Roskowińskiego, autora Gdańskiej Szkoły Muralu i twórcy wielu słynnych malowideł ściennych. Projekt został dofi­nansowany w ramach Programu „Niepodległa”.

Tekst: Anna Kowalska /UM Białystok