W naszym województwie, w ubiegłym roku rekordowy pod względem liczby wystawionych zwolnień lekarskich był październik i marzec...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-04-21

Mniej zwolnień lekarskich w kraju
i w Podlaskiem

W pierwszym kwartale 2021 roku mieszkańcy woje­wództwa podlaskiego zdecydowanie rzadziej korzystali z zasiłku chorobowego. Liczba e-ZLA wystawionych w tym okresie w porównaniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku jest znacznie mniejsza. Ten spadek to 25 procent wystawionych zwolnień "chorobowych", które trafiły do ZUS.

W naszym województwie, w ubiegłym roku rekordowy pod względem liczby wystawionych zwolnień lekarskich był październik i marzec. Podlascy lekarze wystawili w marcu i październiku odpowiednio 69 tys. i 73 tys. zaświa­dczeń chorobowych. Obecnie, ilość wystawianych zwol­nień w miesiącu to średnio około 40 tys. Z danych wynika, że w styczniu chorowało najmniej osób, bo ok. 35 tys. zaś w marcu blisko 48 tys. – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlas­kiego.

Od pierwszych dni lutego do końca marca 2021 roku liczba wystawionych zwolnień lekarskich w naszym województwie utrzymuje się na podobnym poziomie i waha się między 10 a 11 tys. Łączna ilość wystawionych orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy w pierwszym kwartale 2020 roku to ponad 167 tys. zaś w tym roku, jest już mniej, bo 125 tys. Tylko w porównywanym kwartale spadek nastąpił o ponad 42 tys. wystawionych zwolnień chorobowych.

Podobna tendencja jest zauważalna w skali całego kraju. W pierwszym kwartale ubiegłego roku ZUS zarejestrował 7,6 mln zwolnień z tytułu choroby własnej, natomiast w tym roku takich zaświadczeń lekarskich było 5,5 mln. Tutaj spadek absencji z powodu choroby w stosunku do pop­rzedniego roku wyniósł 27 proc. - dodaje rzeczniczka.

Dla porównania, gdy cofniemy się do 2019 roku to okaże się, że rok 2020 nie przyniósł dużego wzrostu wystawio­nych zwolnień lekarskich z powodu choroby własnej. W 2019 roku w województwie podlaskim była to liczba 530 tys. elektronicznych dokumentów, zaś w 2020 roku 541 tys. To wzrost zaledwie o 2 proc. Musimy jednak pamiętać o tym, że bardzo duża grupa osób będących na izolacji lub odbywających kwarantannę w związku COVID-19 nie korzystała z orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lecz otrzymywała decyzję inspektora sanitarnego.


Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner