50 mln zł do rozdania dla firm na poprawę bezpieczeństwa w pracy...
logo
czytaj E-gazety prasa online


50 mln zł do rozdania dla firm na poprawę bezpieczeństwa w pracy

2020-08-26

fot. pixabay.com

Już tylko do 31 sierpnia pracodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo podczas zatrudnienia oraz zmniejszą niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Chcąc skorzystać z dotacji należy pospieszyć się ze złożeniem wniosku.

- Miesiąc temu ruszył konkurs ZUS na dofinansowanie działań na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Łącznie na ten cel przeznaczono 50 mln zł. To, w jakiej wysokości pracodawca otrzyma dopłatę jest uzależnione od rodzaju przedsiębiorstwa i liczby osób, za które opłaca składki na ubezpieczenia społeczne. W przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw procent dofinansowania będzie największy. Mikroprzedsiębiorstwa, czyli te zgłaszające do ubezpieczeń od 1 do 9 osób mogą uzyskać dotację nawet do 90 proc. wartości przedsięwzięcia, czyli do kwoty 140 tys. zł, a małe, zgłaszające od 10 do 49 osób – do 80 proc., tj. do kwoty 210 tys. zł. Natomiast kwotowo najwięcej zyskują duże zakłady, zatrudniające powyżej 250 osób. Na projekty inwestycyjno-doradcze mogą otrzymać pomoc finansową wynoszącą nawet pół miliona złotych, przy czym udział procentowy dofinansowania nie może przekroczyć 20 proc. szacowanej wartości projektu – informuje Katarzyna Krupicka, rzecznik regionalny ZUS województwa podlaskiego.

- W konkursie wybierane są projekty, które poprawią bezpieczeństwo zatrudnienia, zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Pieniądze będzie można przeznaczyć między innymi na zadbanie o bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy, zakup urządzeń chroniących przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym – dodaje rzeczniczka.

Nie można mieć zaległości
W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłatą składek i podatków oraz nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji lub postępowania układowego. Dopłatę można otrzymać nie częściej niż raz na trzy lata.

Wniosek papierowo i on-line tylko do 31 sierpnia
Wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją należy przekazać zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej przez stronę prewencja.zus.pl, która  jest aktywna od 27 lipca do 31 sierpnia 2020r. Papierową wersję wniosku można złożyć w dowolnej placówce ZUS lub wysłać na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Centrum Dofinansowania Płatników Pl. Konsulatu Polskiego 4, 10-959 Olsztyn. Wnioski będą przyjmowane do 31 sierpnia.

Szczegółowe warunki konkursu oraz dokumenty do pobrania są dostępne pod adresem https://www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja/prewencja-wypadkowa/dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS.

Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner