Pszczoły miodne zamieszkały w Lesie Zwierzynieckim w Białymstoku. ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Pszczoły w barciach miejskich

2020-10-09

fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

Pszczoły miodne zamieszkały w Lesie Zwierzynieckim w Białymstoku. W naturalnym pniu drzewa wydłubana zo­stała barć, obok pojawią się jeszcze dwie kłody bartne. Projekt „Barcie i kłody bartne na terenie białostockich lasów miejskich” jest pierwszym tego typu projektem w Polsce realizowanym przez Miasto. Do tej pory podobne instalacje zazwyczaj wykonywane były przez Lasy Pań­stwowe.

Miasto Białystok realizuje kolejne zadanie z programu „Ochrona owadów zapylających na obszarze Białegosto­ku”. Mikołaj Mak, który opiekuje się również pasieką miej­ską, wykonał na terenie Lasu Zwierzynieckiego przylega­jącym do Alei Myrchów naturalną barć. Wydłubał ją trady­cyjną metodą w pniu martwej sosny. Tydzień temu w barci zamieszkały pszczoły. Dziś (8 października) pszczelarz zasiedlił rojem pszczół kłodę bartną i zamontował ją obok, na dorodnym grabie. Jeszcze w tym miesiącu w pobliżu zostanie zainstalowana kolejna, druga kłoda bartna, która jest w przygotowaniu.

W miejskich barciach mieszkać będą pszczoły odmiany Krainka. To jeden z najbardziej popularnych podgatunków pszczoły miodnej, hodowany przez pszczelarzy na świe­cie. Nie jest agresywna i nadaje się do hodowli w mieście. Charakteryzuje się doskonałą orientacją w terenie, dobrze zimuje, jest oszczędna jeśli chodzi o zapasy miodu i szyb­ko się adaptuje do nowych warunków środowiskowych. Poza tym jest dość odporna na choroby, a robotnice żyją dłużej od pszczół innych ras.

– Miejskie barcie to kolejny pomysł na rzecz ochrony bio­różnorodności i ochrony owadów zapylających. Od wielu lat w Białymstoku prowadzimy różne działania, które mają wspomóc otaczającą nas przyrodę. Utworzenie miejskiej pasieki czy sadu edukacyjnego, zakładanie łąk kwietnych i pól słonecznikowych, rezygnacja z koszenia wybranych zieleńców, stawianie domków dla owadów to tylko niektó­re z nich powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

Przy barciach miejskich wkrótce zainstalowana zostanie specjalna tablica edukacyjna z informacją o projekcie oraz barierka zabezpieczająca zainteresowanych przed zbyt bliskim kontaktem z barcią i zamieszkującymi ją pszczo­łami.

To przedsięwzięcie nie ma służyć produkcji miodu. Ramki z miodem będą wyjmowane tylko wtedy, gdy będzie taka konieczność, np. gdy przepełnione będą miodem. Cały po­zyskany w ten sposób miód będzie przeznaczony na cele promocyjne miasta.

Podpisana w sierpniu umowa z Mikołajem Makiem na rea­lizację miejskiego projektu obowiązuje do końca roku. Całkowity koszt jej realizacji to 5 tys. zł.

Tekst: Agnieszka Błachowska /UM Białystok