Zwycięska drużyna Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-04-26

Uczniowie z podlaskich szkół zajęli dwa miejsca na podium

Drużyna Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

Bezkonkurencyjni w tym roku byli uczniowie z woje­wództwa podlaskiego. Pierwsze miejsce w ogólno­pol­skich eliminacjach zajęli Paula Anna Dunaj, Julia Kiercul, Kamil Narbutt z Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicz­nych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku, a trzecie Kamila Leoniak, Wiktoria Leoniak, Weronika Kulesza z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem.

Finał Olimpiady ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpie­czeniach społecznych” odbył się 16 kwietnia. 18 najlep­szych zespołów walczyło o indeksy uczelni, dodatkowe punkty w rekrutacji do szkół wyższych w Polsce oraz nagrody rzeczowe.

- Z ogromną dumą i radością chcemy podzielić się in­formacją, o tym że w tegorocznej edycji obie reprezentu­jące nasze województwo szkoły zajęły dwa miejsca na podium. Finaliści zdobyli cenne nagrody rzeczowe w postaci laptopów, czytników e-book, tabletów jak również indeksy i punkty na renomowane uczelnie oraz dodatko­we punkty w rekrutacji do 24 szkół wyższych w tym na Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, czy Uniwersytet Medyczny w Łodzi – informuje Katarzyna Krupicka regio­nalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Finał odbywał się zdalnie, przy wykorzystaniu platformy internetowej. O kolejności miejsc zdecydowały zdobyte punkty oraz czas w jakim zespół udzielił odpowiedzi. Uczniowie z Białegostoku odpowiedzieli prawidłowo na 28 z 30 pytań w czasie 15 minut 42sekundy, zaś z Wyso­kiego Mazowieckiego uzyskali wynik również 28/30 ale w czasie 20 minut 42 sek.

Laureaci otrzymali przyrzeczenia indeksów aż 9 uczelni: Akademii Pomorskiej w Słupsku, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Małopolskiej Uczelni Państwowej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

- Zwycięscy z Ekonomika, którzy zajęli I miejsce w finale, dodatkowo otrzymali również indeksy Katolickiego Uni­wersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz Uniwersytetu Warszawskiego - dodaje rzeczniczka.

Wygranie ogólnopolskiego projektu edukacyjnego o wy­sokim prestiżu stanowi wspaniały sukces naszych drużyn, które wykazały się ogromną wiedzą i błyskawicznym czasem w udzielaniu odpowiedzi, trafną strategią oraz umiejętnością opanowania emocji. Zdobyta podczas nauki wiedza przełoży się na dobre decyzje w przyszłości.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!


Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner