Miasto Białystok zakończyło prace przy Pawilonie Włoskim znajdującym się przy Pałacu Branickich
logo
czytaj E-gazety prasa online


Metamorfoza Pawilonu Włoskiego

2021-01-11

fot. Marcin Jakowiak/UM Białystok

Miasto Białystok zakończyło prace przy Pawilonie Włos­kim znajdującym się przy Pałacu Branickich. Odnowiony został również około 150-metrowy fragment ogrodzenia. To miejsce odzyskało swój dawny blask.

W ramach tej miejskiej inwestycji wykonano prace moder­nizacyjne 143-metrowego fragmentu zabytkowego ogro­dzenia Pałacu Branickich od Pawilonu Włoskiego do ulicy Akademickiej oraz renowację pawilonu. Prace polegały między innymi na uzupełnieniu i naprawie ścian pawilonu, wykonaniu tynków renowacyjnych i sztukaterii, impregna­cji powierzchni. Zadbano także o wzmocnienie fundamen­tu i cokołu, wykonano nowe schody i okładziny z piasko­wca oraz posadzki z gresu.

Ogrodzenie oraz Pawilon Włoski to obiekty wpisane do rejestru zabytków. Dlatego prace budowlane były prowa­dzone we współpracy z Podlaskim Wojewódzkim Konser­watorem Zabytków.

– Pałac i Ogród Branickich to wizytówka Białegostoku. Przeprowadzone prace pozwoliły odnowić i uatrakcyjnić to miejsce, tak chętnie odwiedzane przez mieszkańców i turystów – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski.

Cała inwestycja, modernizacja i przebudowa ogrodzenia oraz Pawilonu Włoskiego, kosztowała około 1 mln 977 tys. złotych.

Zespół pałacowo-ogrodowy Branickich tworzy harmonijny kompleks rezydencjalny. Składa się z pałacu z zabudowa­niami pomocniczymi oraz ogrodu (górnego i dolnego). Projekt ogrodu opracowano w 1732 roku, jego realizacja trwała wiele lat. W czasie II wojny światowej pałac został spalony, a ogród całkowicie zdewastowany. Powojennej odbudowie zespołu pałacowego towarzyszyła rewalory­zacja ogrodu.

Pawilon Włoski został wzniesiony prawdopodobnie w la­tach 60. XVIII wieku. Obecny pawilon jest rekonstrukcją z 1959 roku. Ogrodzenie wykonano wcześniej, możliwe że w latach 30. XVIII wieku. Było to ogrodzenie na niektórych odcinkach murowane, na innych – drewniane. Obecny mur ogrodzeniowy, od Pawilonu Włoskiego do ulicy Akademi­ckiej, pochodzi z czasów powojennej odbudowy.

Tekst: Kamila Bogacewicz /UM Białystok