Większy limit przychodu dla wniosków o postojowe składanych w czerwcu, lipcu i sierpniu
logo
czytaj E-gazety prasa online


Większy limit przychodu
dla wniosków o postojowe

2020-06-17

fot. ZUS

Jednym z rozwiązań, które ma na celu zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce jest świadczenie postojowe. Można o nie ubiegać się od 1 kwietnia. Jednak nie wszyscy uprawnieniu już wystąpili z wnioskiem. Dla dokumentów składanych w czerwcu, lipcu i sierpniu aktualna kwota limitu przychodu w przypadku osób wykonujących pracę na umowach cywilnoprawnych wnioskujących o świadczenie po raz pierwszy limit przychodu zwiększył się i obecnie wynosi 15.994,41zł.

W województwie podlaskim postojowe odebrało już ponad 41 tys. uprawnionych. Kwota wypłaconego wsparcia to 80 mln zł. Tylko dzisiaj na konta 650 mieszkańców w naszym regionie wpłacono 1,3 mln zł. O taką pomoc zleceniobiorcy i przedsiębiorcy mogą się starać trzy razy, a wnioski będzie można jeszcze składać przez 3 miesięcy od zniesiony stanu epidemii.

- Od 27 maja wypłaty świadczeń postojowych w Oddziale ZUS w Białymstoku przekazywane są codziennie we wszystkie dni robocze. Tylko w czerwcu Zakład w Podlaskiem rozpatrzył pozytywnie ponad 17 tys. wniosków o wypłatę postojowego i przekazał na ten cel blisko 33 mln zł – informuje Katarzyna Krupicka, rzecznik regionalny ZUS w województwie podlaskim.

Postojowe bez podatku
Świadczenie postojowe to z reguły 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli 2080 zł, które ZUS wypłaca wyłącznie na rachunek bankowy. Świadczenie jest nieopodatkowane i nieoskładkowane. Nie wszyscy jednak mogą otrzymać taką wysokość przelewu z ZUS. Jeżeli przedsiębiorca rozlicza się w formie karty podatkowej i korzysta ze zwolnienia z podatku VAT, to dostanie 1300 zł. Jeszcze inną kwotę nieprzekraczającą 1299,99 zł, może otrzymać osoba, która zatrudniona była na umowie cywilnoprawnej. W tym przypadku postojowe może być równe sumie wynagrodzeń z tych umów w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek.

- Dla wnioskodawców wykonujących umowy cywilnoprawne, a ubiegających się o postojowe, ważnym kryterium jest to, by przychód uzyskany z tej umowy nie przekroczył kwoty 15.994,41 zł w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie. Ta kwota zwiększyła się o prawie 400 zł w stosunku do poprzedniego okresu i dotyczy dokumentów składanych w czerwcu, lipcu i sierpniu - wyjaśnia Katarzyna Krupicka.
Z kolei osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą starać się o postojowe, jeśli ich przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku spadł o co najmniej 15 proc. Gdy na przykład przedsiębiorca po raz pierwszy zdecyduje się na złożenie wniosku o postojowe w czerwcu, to żeby je otrzymać – przychód wykazany za maj musi być niższy od przychodu z kwietnia.

Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner