Pierwsze zabiegi z użyciem lasera holmowego Białostockim Centrum Onkologii przeprowadzono we czwartek ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-04-29

Pierwsze zabiegi urologiczne z użyciem
lasera holmowego w BCO


fot. BCO

Urolodzy z Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku (BCO) szkolili się pod okiem dr. Michała Suta, specjalisty urologa pracującego przez ostatnie kilkanaście lat w Wielkiej Brytanii m. in. w Cambridge University Hospital, aktualnie pracującego w MSWiA w Gdańsku. Doktor Michał Sut jest ekspertem w zabiegach urologicznych z wykorzystaniem lasera hol­mowego.

Pierwsze zabiegi z użyciem nowoczesnego sprzętu prze­prowadzono w czwartek. BCO jest na etapie testowania użyczonego sprzętu, który gwarantuje mała inwazyjność zabiegu: Zgadzam się, zakup lasera holmowego i giętkich ureterorenoskopów do Pododdziału Urologii w Białosto­ckim Centrum Onkologii pozwoli nam urologom leczyć w sposób mało inwazyjny choroby nowotworowe nerek i pęcherza moczowego. Brodawczakowate guzy nerek, w początkowym stopniu zaawansowania, można leczyć w sposób mało inwazyjny, zaoszczędzając całą nerkę. Przy użycia giętkiego fiberoskopu i wiązki lasera, bez nacinania skóry, przez cewkę moczową można dotrzeć do dowolne­go miejsca wewnątrz nerki i w sposób precyzyjny i selektywny zniszczyć guz. Podobną procedurę leczniczą można zastosować w przypadku guzów pęcherza moczowego. Nowoczesny laser holmowy cechuje mała inwazyjność zabiegu, mała ilość powikłań, szybkie gojenie tkanek i regenerację organizmu po zabiegu, wysoką sku­teczność i możliwość wykonania zabiegu w procedurze jednego dnia – podkreśla dr n. med. Mariusz Ciemerych, koordynator Pododdziału Urologii BCO.

Dr Michał Sut specjalizuje się w urologii endoskopowej, głównie w leczeniu rozrostu gruczołu krokowego i kamicy układu moczowego przy użyciu nowoczesnych metod małoinwazyjnych. Dr Sut wymienia główne korzyści płyną­ce z wykorzystywania lasera holmowego w leczeniu łago­dnego rozrostu gruczołu krokowego (enukleacja HoLEP) i leczeniu kamicy układu moczowego:

Istnieje wiele laserów medycznych, część z nich wykorzy­stywana jest także w urologii. Laser holmowy jest najbar­dziej uniwersalnym laserem a jednocześnie wysoce efek­tywnym narzędziem. Poza wskazaniami onkologicznymi, o których mówił Pan Doktor Ciemerych, laser ten można wykorzystywać także aby wysoce skutecznie pomóc pacjentom cierpiącym z powodu kamieni nerkowych oraz rozrostu prostaty prowadzącym do problemów z oddawa­niem moczu czy zatrzymaniem moczu. Wysokiej mocy laser holmowy, pozwala na usuwanie nawet dużych kamieni minimalnie inwazyjnie, bez potrzeby nacięć czy nawet wkłuć przezskórnych. Lasera holmowego będziemy używać także w celu enukleacji prostaty, czyli najefektyw­niejszego zabiegu w tej grupie, w trakcie którego znowu bez potrzeby jakichkolwiek cięć przez skórę, możemy usunąć rozrośniętą prostatę bez względu na jej rozmiar. Oba zabiegi można przeprowadzać w trybie chirurgii dnia jednego, a nawet ambulatoryjnie.

Pododdział Urologii BCO funkcjonuje od września 2020r. Zapewnia kompleksową diagnostykę chorób nowotwo­rowych układu moczowo – płciowego u mężczyzn oraz chorób nowotworowych układu moczowego u kobiet.

Od 1 marca 2020 roku, czyli od momentu obowiązywa­nia umowy z NFZ, z zakresu urologii wykonano ok. 140 zabiegów, natomiast w I kwartale bieżącego roku 115. W BCO działa także poradnia urologiczna. Tylko w minio­nym roku urolodzy udzielili ponad 2700 porad, to czte­rokrotny wzrost w porównaniu z rokiem 2019 (650 po­rad).
Na wizytę u specjalisty wymagane jest skierowanie.

Tekst: Monika Mróz - rzecznik prasowy Białostockiego Centrum Onkologii

baner