Jabłko zamiast pączka w Światowy Dzień Chorego i Tłusty Czwartek ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-02-11

Jabłko zamiast pączka
w Światowy Dzień Chorego i Tłusty Czwartek

fot. BCO

500 jabłek od lokalnych sadowników trafiło do pacjen­tów Białostockiego Centrum Onkologii, którzy w czwar­tek (11.02) zgłosili się na wizyty do specjalistycznych poradni oraz na badania do Pracowni Endoskopii. W Światowym Dniu Chorego przedstawiciele OT KOWR i BCO podpisali list intencyjny o współpracy na rzecz po­dnoszenia świadomości społeczeństwa na temat znaku PRODUKT POLSKI.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podejmuje działania, by zachęcić konsumentów do zdrowego odżywiania się. Stąd pomysł – jabłko zamiast pączka w Światowy Dzień Chorego obchodzony 11 lutego. W tym roku przypada on tego samego dnia co Tłusty Czwartek, więc KOWR propo­nuje zdrową alternatywę dla słodkości - jabłko z oznacze­niem PRODUKT POLSKI, a specjaliści BCO zachęcają do badań profilaktycznych, które są formą promocji zdrowego stylu życia – wyjaśnia Jadwiga Zabielska, dyrektor Od­dzia­łu Terenowego KOWR w Białymstoku.

Dziś, wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa nie tylko promujemy lokalny produkt, ale chcemy także mówić jednym głosem o tym, jak ważna jest profilaktyka nowotworowa. By zmienić niekorzystne statystyki powin­niśmy zacząć od siebie, wziąć zdrowie w swoje ręce, ba­dać się regularnie i nie bać się wizyty u lekarza. Rokowania pacjenta oraz wynik leczenia zależą od stopnia zaawanso­wania choroby nowotworowej. To, czy zachorujemy na ra­ka zależy od naszych genów, wieku i trybu życia. To sym­boliczne jabłko przypomina nam o zbilansowanej diecie, która może uchronić nas przed rozwinięciem się choroby nowotworowej – mówi Magdalena Joanna Borkowska, dyrektor BCO.

Akcja wpisuje się w ideę kampanii #KupujŚwiadomie PRODUKT POLSKI, której celem jest promowanie wyro­bów rodzimych producentów, a w konsekwencji – wspie­ranie rozwoju polskiej gospodarki. Jednocześnie KOWR chce przypominać Polakom, że wytwarzana w kraju żyw­ność jest wysokiej jakości, bezpieczna i smaczna.

Wiele chorób cywilizacyjnych, m.in. nowotwory, jest zwią­zanych z obecnością wolnych rodników, dlatego ważnym działaniem prewencyjnym jest spożywanie produktów bo­gatych w antyutleniacze, są to głównie owoce, warzywa surowe. Tu należy zwrócić uwagę, że surowe owoce, wa­rzywa tracą najmniej wartości odżywczych, mają bardzo dużo błonnika, który szczególnie w nowotworach jelita grubego jest jednym z czynników prewencyjnym. Znajdziemy nawet badania, które mówią o hamującym działaniu związków ze skórki jabłka na komórki rakowe jelita grubego, a dokładnie okrężnicy. Związki zawarte w skórce jabłka zmniejszają podział komórek nowotworo­wych jelita grubego. Dlatego jeżeli lubimy jabłka, mamy możliwość zjedzenia go codziennie będzie to nasz prezent dla naszego organizmu – podkreśla Martyna Milewska, dietetyk szpitalny BCO.

Światowy Dzień Chorego i Tłusty Czwartek to idealna okazja do tego, by przypomnieć o istocie profilaktyki no­wotworów jelita grubego. BCO zachęca mieszkańców województwa podlaskiego do wykonywania bezpłatnej kolonoskopii w znieczuleniu ogólnym. Badania odbywają się w ramach projektu pn. „Zrób kolonoskopię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka jelita grubego w województwie podlaskim”, który jest realizowany w partnerstwie ze Szpitalem Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach Regio­nal­nego Programu Operacyjnego Województwa Podlas­kiego na lata 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Do tej pory w działaniach edukacyjnych udział wzięło 150 osób, z czego do badania zakwalifikowano dotychczas ok. 50 osób.

Rak jelita grubego jest drugim najczęstszym nowotworem złośliwym występującym w Polsce. Każdego roku około 18 tysięcy osób usłyszy to rozpoznanie. Rak jelita grubego jest wykrywany w Polsce zbyt późno. W chwili rozpozna­nia ok. 50% przypadków są to już przypadki zaawansowa­ne. Jedną z głównych przyczyn wysokiej zachorowalności i śmiertelności na raka jelita grubego jest zbyt niska zgła­szalność na badania kolonoskopowe. Jednocześnie, inaczej niż w innych nowotworach, w przypadku jelita grubego mamy bardzo dobre narzędzie profilaktyczne, zapobiegające rozwojowi tego nowotworu, jakim jest badanie kolonoskopowe. Rak jelita grubego rozwija się bardzo powoli. Najpierw pojawiają się zmiany łagodne w postaci polipów gruczolakowatych, które z czasem mogą ulec transformacji nowotworowej. Proces powstawania nowotworu od małego gruczolaka do raka jelita grubego trwa zwykle kilka a nawet kilkanaście lat. Gruczolaki uzna­wane są więc za stan przednowotworowy – zaznacza dr n. med. Grażyna Piotrowska-Staworko, kierownik Pracowni Endoskopii BCO i zachęca do badania - Wykonanie pro­fi­laktycznej kolonoskopii zanim pojawią się objawy pozwala na znalezienie polipów gruczolakowatych, ich jednocza­so­we usunięcie w czasie zabiegu zwanego polipektomią. Pozwala to skutecznie zapobiegać rozwojowi raka. Jeśli natomiast doszło już do rozwoju nowotworu to jego wyk­rycie we wczesnym stadium daje szanse na całkowite wyleczenie.

Aby wziąć udział w badaniu trzeba w pierwszej kolejności przejść edukację. Porady edukacyjne prowadzone są w BCO, w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach oraz podmiotach, z którymi została zawarta umowa o współpracy w ramach projektu (lista podmiotów współpracujących znajduje się na stronie projektu www.zrobkolonoskopie.com.pl ).

Wstępna kwalifikacja pacjenta do badania w znieczuleniu ogólnym przeprowadzana jest przez lekarza anestezjolo­ga, co pozwala na ocenę stanu zdrowia pacjenta i dopusz­czeniu go do badania. W celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie sposobu zgłoszenia się do udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu ☎ 601 301 310.

Działania projektu są skierowane do osób zamieszkują­cych, pracujących lub uczących się na obszarze woje­wództwa podlaskiego, w szczególności w miejscowoś­ciach poniżej 20 tys. mieszkańców, na obszarach wiejskich oraz obszarach tzw. białych plam (tj. powiat augustowski, bielski, grajewski, hajnowski, kolneński, łomżyński, monie­cki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, wysokoma­zowiecki, zambrowski, miasto Łomża, miasto Suwałki).

Do edukacji i badań przesiewowych przystępować mogą:

✔ osoby w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego (w dniu przystąpienia do projektu ukoń­czone 50 lat i nie ukończone 65l.);

✔ osoby w wieku 40-49, które mają krewnego pier­wszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego;
  ✔ osoby w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha.

Z udziału w projekcie wyłączone są osoby z objawami klinicznymi, które sugerują istnienie raka jelita grubego, oraz osoby które miały kolonoskopię w ostatnich 10 latach (poza pacjentami z zespołem Lyncha).


Tekst: Monika Mróz - rzecznik prasowy Białostockiego Centrum Onkologii

baner