Konsumencie, sprawdź czy nie przepłacasz za prowadzenie rachunku bankowego ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Konsumencie, sprawdź czy nie przepłacasz
za prowadzenie rachunku

2021-01-04

fot. pixabay.com

• O podwyżkach opłat za prowadzenie konta, przelewy, wypłaty z bankomatów i za inne czynności bank powi­nien poinformować konsumenta.
• Klienci, którzy nie korzystają aktywnie z konta banko­wego, mogą rozważyć korzystanie z podstawowego rachunku płatniczego.

Konsumencie, sprawdź jakie opłaty pobiera obecnie twój bank za różne czynności – prowadzenie konta, przelewy, wypłatę gotówki z bankomatu i czy ich nie podniósł w ostatnim roku.

- Obserwujemy, że banki podnoszą opłaty związane z pro­wadzeniem rachunku czy dokonywaniem przelewów. Zachęcam konsumentów, aby sprawdzili aktualne stawki za czynności bankowe. Seniorzy, którzy opłacają rachunki w okienku, powinni zwrócić uwagę, czy nie płacą za to więcej. Do czujności zachęcam również osoby, które robią przelewy przez internet. Jeżeli stawki wzrosły, warto roz­ważyć zmianę rachunku bankowego, a jeśli posiadamy ra­chunki w kilku bankach – ograniczenie ich liczby – wyjaś­nia Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Każda zmiana wysokości opłat i prowizji powinna być kon­sumentowi przedstawiona na trwałym nośniku – wy­słana zwykłym listem, e-mailem lub w systemie banko­wości elektronicznej, o ile ten ostatni spełnia ustawowe cechy trwałego nośnika. To ważne, aby informacja dotarła do nas właśnie w formie trwałego nośnika, umożliwiającej nam jako konsumentom odtworzenie informacji przez określo­ny czas i to w niezmienionej postaci, tj. bez ingerencji czy modyfikacji treści przez podmiot, który był twórcą infor­macji (np. bank).

Wybór sposobu dostarczania informacji powinien być uz­godniony z klientem i dostosowany do jego możliwości odczytania tych informacji (np. nie każdy klient może odt­worzyć płytę CD/DVD). Banki przynajmniej raz w roku mu­szą informować klientów o wysokości pobieranych opłat.

Płacisz co miesiąc sporą kwotę za prowadzenie konta, a niewiele z niego korzystasz? Albo w ogóle nie masz konta, ale rozważasz jego założenie? Alternatywą jest Podstawo­wy Rachunek Płatniczy (PRP), który banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe muszą mieć w swojej ofercie od sierpnia 2018 r. Jego założenie i prowadzenie jest bezpłatne, instytucja finansowa nie pobiera też opłat za podstawowe usługi – do określonych limitów.

- Podstawowy Rachunek Płatniczy to dobra propozycja szczególnie dla seniorów oraz osób o niewielkich docho­dach. Kilka czy kilkanaście złotych comiesięcznej opłaty za prowadzenie konta to dla nich spory wydatek, a z ra­chunku korzystają do zrobienia kilku przelewów czy wyp­łaty pieniędzy z bankomatu. Zgodnie z polskim i unijnym prawem banki i SKOK-i mają obowiązek udostępnić kon­sumentom taką możliwość bezpłatnie. Cały czas monito­rujemy sytuację na rynku i jeśli pojawią się nieprawidło­wości, to podejmę stosowne działania aby zabezpieczyć prawa i interesy konsumentów – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Podstawowy Rachunek Płatniczy może założyć każdy, kto nie posiada innego rachunku w walucie polskiej. Jeśli masz płatne konto, możesz jednak je zamknąć i złożyć wniosek o otwarcie PRP, który w zakresie podstawowych, limitowanych funkcji, jest darmowe. Bank nie ma prawa ci odmówić. Pamiętaj, że PRP ma ograniczoną funkcjonal­ność, oferuje jednak podstawowe usługi.

Pomoc dla konsumentów:
☎ 801 440 220 lub 22 290 89 16 – infolinia konsumencka
E-mail: porady@dlakonsumentow.pl

Tekst - Biuro Prasowe UOKiK