W konkursach zostaną przyznane nagrody rzeczowe za najlepsze prace...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Czym jest niepodległość?
Weź udział w konkursie

2020-10-16

Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białym­stoku zaprasza uczniów oraz seniorów do udziału w konkursach: „Czym jest dla Ciebie niepodległość?” oraz „Odszukać świadków historii”. Obie inicjatywy są częścią projektu „Wolne dziecko”, realizowanego w ramach pro­gramu „Niepodległa”.

Integracja wokół idei niepodległości, współpraca różnych środowisk oraz złożenie hołdu osobom walczącym o nie­podległość, to zadania, które urzeczywistnia zadanie „Wol­ne dziecko”. Dlatego w ramach projektu Teatr Dramatycz­ny zaprasza do wzięcia udziału w dwóch konkursach.

„Czym jest dla Ciebie niepodległość?” jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży z regionu. Konkurs podzielony jest na grupy wiekowe. Uczniowie klas I-III szkół podstawo­wych mogą wykonać prace plastyczne, natomiast ucznio­wie klas IV-VIII oraz szkół średnich - prace graficzne, mu­zyczne, audiowizualne lub literackie. Dopuszcza się moż­liwość łączenia różnych technik. Wybór formy pracy jest dowolny. Zgłoszenie do Konkursu wraz z pracą konkurs­ową lub ze zdjęciem pracy konkursowej (jeśli jest to możliwe) należy wysłać na adres e-mailowy: konkurs@dramatyczny.pl w terminie do 26 października 2020 r. do godz. 12:00.

„Odszukać świadków historii” to propozycja kierowana do seniorów, którzy poznali losy swoich przodków i zechcieli­by podzielić się swoimi wspomnieniami. Celem konkursu jest ocalenie ważnych i wzruszających historii mieszkań­ców województwa podlaskiego. Aby wziąć udział w kon­kursie wystarczy spisać swoje wspomnienia lub nagrać je, a następnie wysłać na adres: konkurs@dramatyczny.pl w terminie do 26 października 2020 r. do godz. 12:00.

W konkursach zostaną przyznane nagrody rzeczowe za najlepsze prace. Za I miejsce – nagrody o wartości 400 zł, za II miejsce – nagrody o wartości 300 zł, za III miejsce – nagrody o wartości 200 zł. Zwycięskie prace konkursowe zostaną wykorzystane jako element wizualizacji lub sce­nariusza w spektaklu „Wolne dziecko” w reżyserii Mateusza Sacharzewskiego.

Regulaminy konkursów dostępne są na stronie interne­towej Teatru Dramatycznego w zakładce poświęconej projektowi „Wolne dziecko”

Projekt „Wolne dziecko” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Tekst i grafika Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

baner