Trwa konkurs Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą pracę magisterską ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Trwa konkurs UOKiK na najlepszą pracę magisterską

2020-10-20

• Zgłoś swoją pracę w konkursie Prezesa UOKiK na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji i ochronie konsumentów.
• Termin zgłaszania prac mija 30 października 2020 r.
• Pula nagród wynosi 20 tys. zł.

[Warszawa, 20 października 2020 r.] Partnerem wydarzenia jest Stowarzyszenie Prawa Konkurencji, patronem zaś Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Co należy zrobić?

✔ Napisać pracę w języku polskim w jednym z wyznaczonych obszarów tematycznych (ochrona konkurencji lub ochrona konsumentów).
✔ Obronić pracę od 16 października 2019r. do 16 października 2020r.
✔ Otrzymać za pracę ocenę bardzo dobrą.
✔ Przesłać pracę ze wszystkimi wymaganymi dokumentami pocztą lub złożyć ją w kancelarii Urzędu (decyduje data wpływu) do 30 października 2020r. Na kopercie dopisz odpowiednio „Konkurs na pracę magisterską ― DK ― konkurencja” lub „Konkurs na pracę magisterską ― DK ― konsumenci”.

Jakie dokumenty należy złożyć?

✔ Wypełniony formularz zgłoszeniowy.
Egzemplarz pracy ― wydrukowany dwustronnie w formacie A4 w miękkiej oprawie oraz w wersji elektronicznej.
Jednostronne streszczenie (w wersji drukowanej oraz elektronicznej).
Zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające termin obrony i temat.

Co możesz wygrać?
W każdym obszarze tematycznym nagrody wynoszą: za pierwsze miejsce 5 tys. zł, drugie 3 tys. zł i trzecie 2 tys. zł. Laureaci mogą też liczyć na publikację pracy i odbycie płatnych, maksymalnie trzymiesięcznych praktyk absolwenckich.

Dla uczestników konkursu z zakresu ochrony konkurencji przewidziana jest dodatkowa nagroda ― wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji w wysokości 5 tys. zł.

Szczegóły dotyczące konkursu, regulaminy i formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie: https://www.uokik.gov.pl/konkurs_prace_dyplomowe.php#faq3420.

Tekst - Biuro Prasowe UOKiK