W Nowym Roku 2021 Opera i Filharmonia zaprasza na koncertowe piątki symfoniczne online
logo
czytaj E-gazety prasa online


Koncertowe piątki w OiFP

2021-01-05

Marcin Zdunik, fot. Klaudyna Schubert

W Nowym Roku 2021 Opera i Filharmonia zaprasza na koncertowe piątki symfoniczne lub kameralne, w któ­rych, przynajmniej tymczasem, uczestniczyć będziemy online.
W piątek, 15 stycznia Orkiestra OiFP pod batutą Maestro Jacka Rogali wykona I Koncert wiolonczelowy C-dur Josepha Haydna oraz – po raz pierwszy w Białymstoku – I Symfonię D-dur Charlesa Gounoda.

Wirtuozerski Koncert wiolonczelowy C-dur Haydn zade­dykował swojemu synowi chrzestnemu, Josephowi Weig­lowi, dziś nieco zapomnianemu kompozytorowi i dyryge­ntowi, który m.in. asystował Mozartowi przy premierze „Czarodziejskiego fletu”. Koncert wymaga od wiolonczeli­sty niezwykłej wirtuozerii.
Z podlaskimi symfonikami zagra Marcin Zdunik (ur. 1987), wielokrotnie nagradzany na międzynarodowych konkur­sach i festiwalach muzycznych wiolonczelista, solista i kameralista: w 2007 roku został laureatem I nagrody, Grand Prix oraz 9 innych nagród w VI Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie; w 2008 roku reprezentował Polskie Radio w Bratysławie na Międzynarodowym Forum Młodych Wyko­nawców organizowanym przez Europejską Unię Radiową (EBU) zwyciężając i zdobywając tytuł New Talent 2008; w 2009 roku ukazała się jego debiutancka płyta, zrealizowa­na z udziałem Orkiestry Kameralnej Wratislavia, pod kiero­wnictwem Jana Staniendy, zawierająca m.in. nagrania dwóch koncertów wiolonczelowych J. Haydna – za płytę tę Zdunik otrzymał nagrodę Fryderyk 2010.

Gounoda wymieniamy dziś głównie jako kompozytora ope­rowego oraz autora pieśni Ave Maria, opartej na Prelu­dium C-dur J. S. Bacha, tymczasem w połowie lat 50. XIX wieku skomponował dwie symfonie, w tym I Symfonię D-dur, pełną śladów fascynacji muzyką Mendelssohna, klasyczną w strukturze, pogodną w nastroju. Już w roku powstania (1855) stała się ona inspiracją dla Georgesa Bizeta, wówczas 17-letniego ucznia Gounoda, do skom­ponowania Symfonii C-dur.

Koncert poprowadzi Maestro Jacek Rogala, dyrektor Fil­harmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. Dokonał wielu pra­wykonań i nagrań radiowych oraz filmowych. Jego nagra­nia kompozycji „3 dla 13” Pawła Mykietyna oraz Concerto á rebours Tadeusza Wieleckiego zwyciężyły na Międzyna­rodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu (1995 i 1999), a płyta z nagraniem utworu „3 dla 13” w 2009 roku zdobyła Fryderyki w dwóch kategoriach: Album Roku Mu­zyka Współczesna oraz Najwybitniejsze Nagranie Muzyki Polskiej.

KONCERT SYMFONICZNY
Piątek, 15 stycznia o godz.19.00, YouTube OiFP

Artyści:
Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej
Jacek Rogala
– dyrygent
Marcin Zdunik – wiolonczela

Program
Joseph Haydn (1732-1809) – I Koncert wiolonczelowy C-dur Hob. VIIb:1
    1. Moderato
   2. Adagio
   3. Finale: Allegro molto

Charles Gounod (1818-1893) – I Symfonia D-dur (pierwsze wykonanie w Białymstoku)
    1. Allegro molto
    2. Allegretto moderato
    3. Scherzo: Non troppo presto
    4. Finale: Adagi – Allegro vivace

Zapraszamy!


Joanna Dolecka Rzecznik prasowy OiFP

baner