BCO informuje o wstrzymaniu planowych przyjęć na Oddział Onkologii Ginekologicznej do 30.10.2020 ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2020-10-27

Komunikat Białostockiego Centrum Onkologii

fot. pixabay.com

W związku z dynamiczną sytuacją i ograniczoną kadrą pie­lęgniarską na Oddziale Onkologii Ginekologicznej, spowo­dowaną dodatnimi wynikami testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 wśród personelu, informujemy o wstrzyma­niu planowych przyjęć na Oddział Onkologii Ginekologi­cznej do końca tygodnia, tj. do piątku 30.10.2020. Pacjentki przebywające na ww. oddziale mają zapewnioną opiekę personelu lekarskiego i pielęgniarskiego.

Specjalistyczna Przychodnia Onkologiczna oraz pozostałe oddziały i zakłady BCO pracują bez zmian. Pacjenci, którzy rozpoczęli napromienianie/radioterapię przyjmowani są zgodnie z planem. Podobnie w przypadku osób, które otrzymują chemioterapię. Pacjentów prosimy o przycho­dzenie do przychodni na wyznaczoną godzinę, którą mają Państwo w karcie pacjenta. Przypominamy, że telefonicz­nie można uzyskać e-receptę, czy też e-zwolnienie.

Nasz szpital, jako jeden z pierwszych w kraju, od marca br. przeprowadza przesiewowe badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla pracowników BCO, pacjentów do plano­wych przyjęć na oddziały szpitale i pacjentów ambulato­ryjnych (przyjmujących chemioterapię/radioterapię oraz korzystających z rehabilitacji onkologicznej).

Osoby, u których występują objawy grypowe (gorączka, bóle kostno-mięśniowe, kaszel, duszność) lub osoby z dodatnim wywiadem epidemiologicznym proszone są o zgłoszenie tego faktu telefonicznie pod numerem ☎ 85 66 46 888 przed wizytą w przychodni i nieprzychodzenie na wizytę do przychodni, oraz postępowanie w takim przypadku zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do powyższych zaleceń w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszyst­kich.

Tekst i fotografia - Monika Mróz - rzecznik prasowy Białostockiego Centrum Onkologii

baner