Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już 1,6 mld zł świadczenia postojowego
logo
czytaj E-gazety prasa online


ZUS wypłacił już 1,6 mld zł świadczenia postojowego

2020-05-27

Na konta ponad 790 tys. samozatrudnionych i osób pracujących na umowach cywilnoprawnych trafiło już łącznie ok. 1,6 mld zł z tytułu świadczenia postojowego. Pomoc ta jest kierowana do przedsiębiorców, u których doszło do przestoju w prowadzeniu działalności w następstwie wystąpienia COVID-19, jak również osób wykonujących umowy zlecenia, o dzieło bądź agencyjne. Świadczenie postojowe dla tej drugiej grupy osób to forma pieniężnego wsparcia, które jest wypłacanego z powodu przestoju w działalności zakładu pracy.

- Pierwsze wypłaty świadczenia postojowe trafiły na konta już 15 kwietnia. W każdym kolejnym tygodniu realizowane są kolejne transze. Dzisiaj również w całej Polsce, a także naszym regionie pojawiły się na rachunkach bankowych kolejne wypłaty. Liczba zrealizowanych już wniosków w województwie podlaskim to ponad 20 tys. na łączną kwotę prawie 40 ml zł. - informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Większość wypłaconych środków w ramach świadczenia postojowego bo aż 91 proc. trafiła do osób prowadzących działalność gospodarczą. Wypłacane jest już także postojowe dla osób, które wystąpiły o świadczenie kolejny raz. Zdecydowanie najszybciej obsługiwane są te wnioski, które wpłynęły do ZUS on-line, poprzez Platformę Usług Elektronicznych. Jeśli wniosek wpłynął pocztą lub został złożony w bezpiecznej strefie do skrzynki, wówczas nie był poddany automatycznej weryfikacji przez system czy też nie został sprawdzony przez pracownika Sali Obsługi. Takie wnioski zawierają wiele błędy.

- W takich sytuacjach pracownicy ZUS kontaktują się z wnioskującym w celu ich usunięcia, jednak taka sytuacja sprawia, że procedura załatwienia wniosku wydłuża się - mówi Katarzyna Krupicka.

Zgodnie z przepisami wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Świadczenie można otrzymać maksymalnie trzy razy. Kolejna wypłata postojowego nastąpi nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego. Kolejny wniosek można złożyć nawet wówczas, gdy jeszcze nie wpłynęły pieniądze z pierwszego postojowego.

Tekst i fotografia: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner