Od połowy października postojowe i zwolnienie ze składek dla branży turystycznej...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Od połowy października postojowe i zwolnienie ze składek dla branży turystycznej

2020-09-30

Od 15 października kolejni przedsiębiorcy będą mogli wnioskować do ZUS o wsparcie. Nowe przepisy wprowadzają trzy formy pomocy dla przedstawicieli branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej..

-Tarcza 5.0 zwana tarczą branżową, została podpisana przez Prezydenta, jak również opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przepisy, które będą realizowane przez ZUS wchodzą w życie w połowie października i dopiero wówczas będzie można składać wnioski przez Platformę Usług Elektronicznych. Przewidziane są trzy formy wsparcia udzielanego przez Zakład przedstawicielom branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej – informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień
Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień. Prawo do tej formy pomocy będzie przysługiwało płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, a także wystaw. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest m.in. prowadzenie działalności przed 30 czerwca 2020 r. Należy również wykazać 75 proc. spadek przychodów uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. Wnioski o zwolnienie będzie można składać do końca listopada.

Świadczenie postojowe
Prowadzący firmy będą mogli wnioskować także o świadczenie postojowe. Prawo do niego uzyskają osoby, które prowadzą działalność jako agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni. W przypadku agentów turystycznych warunkiem otrzymania środków w wysokości 2080 zł, będzie rozpoczęcie prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020. Ponadto przedsiębiorcy będą musieli odnotować przestój w prowadzeniu biznesu w następstwie wystąpienia COVID-19. Nie mogą też podlegać ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Nieco inne warunki muszą spełnić przewodnicy turystyczni. W ich przypadku działalność powinna mieć charakter sezonowy i w 2019 r. być wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. O pomoc mogą ubiegać się przewodnicy, którzy zawiesili działalność gospodarczą, ale po 31 sierpnia 2019 roku. Jeżeli świadczenie wcześniej zostało już trzykrotnie wypłacone to nie przysługuje ono ponownie.

Dodatkowe świadczenie postojowe
„Tarcza 5.0” wprowadza również dodatkowe świadczenie postojowe. Na taką pomoc mogą liczyć prowadzący działalność, którzy wcześniej już otrzymali postojowe. Prawo do dodatkowego świadczenia będzie przysługiwało przedsiębiorcom, sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów oraz konferencji. Chodzi m.in. o transport turystyczny, wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych czy prowadzenie dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków.

Wnioskującymi o to świadczenie mogą być osoby, które uzyskały przychód z działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu w 2019r. Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje nie więcej niż trzykrotnie.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner