Mieszkanka Białegostoku uwierzyła oszustowi, który podał się za policjanta ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Seniorka straciła 115 tysięcy złotych

2021-01-26

fot. Ratio

Mieszkanka Białegostoku uwierzyła oszustowi, który po­dał się za policjanta. Zmanipulowana kobieta przekazała 115 tysięcy złotych.

Do oszustwa doszło wczoraj, tuż po 12 w Białymstoku. 76- letnia kobieta odebrała telefon od mężczyzny, który twierdził, że jest policjantem. Oszust poinformował kobie­tę, że na terenie miasta dochodzi do włamań do mieszkań. Dodał, że należy spryskać pieniądze substancją, która uła­twi złapanie przestępcy. W trakcie rozmowy oszust polecił seniorce, aby ta przygotowała wszystkie swoje oszczęd­ności. W mieszkaniu miał pojawić się inny policjant, który na wypadek kradzieży zabezpieczy pieniądze odpowied­nią substancją. Niestety kobieta uwierzyła w historię oszu­stów i zgodziła się na "współpracę". Wówczas w mieszka­niu pojawił się mężczyzna, który również podawał się za policjanta. Oszust wykorzystał chwilową nieuwagę se­nio­rki, spakował pieniądze do torebki i wyszedł z mieszkania. Ostatecznie, zmanipulowana seniorka straciła 115 tysięcy złotych.

PAMIĘTAJ!

✔ Policja nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy i nigdy nie dzwoni z takim żądaniem.

✔ Policja nigdy nie informuje telefonicznie o pro­wa­dzonych działaniach! Jeżeli odebrałeś taki telefon bądź pewien, że dzwoni oszust.

✔ Nigdy w takich sytuacjach nie przekazuj pienię­dzy, nie podpisuj dokumentów, nie zakładaj kont w banku, nie zaciągaj żadnych pożyczek czy kredy­tów. Nie przekazuj nikomu swoich danych osobo­wych, pin-ów, czy loginów i haseł.

✔ Po takiej rozmowie natychmiast zadzwoń na nu­mer alarmowy ☎ 112 i poinformuj o zagrożeniach.

✔ Przypominamy, że policjant nieumundurowany musi podać stopień, imię i nazwisko i okazać legi­tymację służbową w taki sposób, aby osoba, wobec której podejmuje czynność służbową, miała możli­wość odczytania numeru i nazwy organu wydające­go legitymację oraz nazwiska policjanta.

✔ Pamiętajmy, że policjanci nigdy nie żądają pie­niędzy za prowadzone czynności, ani też nie poś­redniczą w przekazywaniu gotówki.

Apelujemy również do bliskich osób starszych - zadbajcie o bezpieczeństwo seniorów. Powiedzcie im o zagroże­niach, uczulcie na opisywane przestępcze techniki, z któ­rych korzystają oszuści. Porozmawiajcie ze swoimi rodzi­ca­mi bądź dziadkami o zagrożeniach ze strony takich osób. Wpłyńcie na osoby starsze, aby kontaktowały się z Wami i pytały za każdym razem o radę.

Tekst i fotografie: KMP Białystok