„Kochanka” – 6 grudnia premiera spektaklu Justyny Godlewskiej-Kruczkowskiej
logo
czytaj E-gazety prasa online


„Kochanka” – premiera spektaklu Justyny Godlewskiej-Kruczkowskiej

2020-12-01

fot. Emilia Rogalska, Bartek Warzecha

W najbliższą niedzielę, 6 grudnia, odbędzie się premiera spektaklu „Kochanka” Justyny Godlewskiej-Kruczkow­skiej. Przedstawienie powstało z okazji jubileuszu 20-le­cia pracy artystycznej aktorki.

Justyna Godlewska-Kruczkowska od początku swojej dro­gi zawodowej pracuje na deskach Teatru Dramatycz­nego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. W ciągu ponad dwudziestu lat wykreowała kilkadziesiąt ról o bardzo zróż­nicowanym charakterze: od bohaterek wielkich klasycz­nych dramatów, sztuk współczesnych, przez postaci z komedii, fars i dramaturgii dziecięcej. Aktorka była stypen­dystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego" („Wys­piański Projekt” 2007) oraz Prezydenta Miasta Białegosto­ku („Emocjałki” 2016), jest także tegoroczną laureatką Na­grody Marszałka Województwa Podlaskiego. „Kochanka” to jej najnowsza teatralna realizacja.

- W słowie „kochanka” mieszczą się wszystkie określenia miłości, namiętności, spełnienia, tęsknoty, czekania, na­dziei i ciągłej niepewności. A jeżeli tym wymarzonym, wytęsknionym obiektem westchnień jest Teatr? Mój ro­mans z Aleksandrem Węgierką trwa już dwadzieścia lat. To znacznie dłużej niż jego płomienna, zmysłowa, burzliwa relacja z młodziutką Niną Andrycz – mówi Justyna Godle­wska-Kruczkowska.

Historia romansu Aleksandra Węgierki i Niny Andrycz stała się zaczynem autorskiego projektu artystycznego, który dzięki akceptacji Komisji oraz Tadeusza Truskolaskiego - Prezydenta Miasta Białegostoku, otrzymał dofinansowanie w postaci stypendium artystycznego dla twórców profes­jonalnych.

- Zawsze staramy się wspierać lokalnych twórców, którzy tak jak pani Justyna Godlewska-Kruczkowska mają cieka­we pomysły, w dodatku odnoszące się do osób czy wy­darzeń związanych z naszym miastem. Stąd decyzja o przyznaniu stypendium prezydenta miasta Białegostoku na realizację tego przedstawienia - powiedział Rafał Rud­nicki, Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku.

„Kochanka” to program artystyczny złożony ze strzępów wspomnień, okruchów wzruszeń, fragmentów marzeń, ziarenek radości i nieprzecenionego wsparcia Przyjaciół.
- Wraz z Romualdem Kozakiewiczem, Pawłem Suskim oraz Pawłem Żukiem „z ogromną radością podzielimy się z Państwem całym naszym smutkiem, goryczą oraz całkowicie pozbawioną ładu i składu refleksją...”- tyle ze scenariusza. A jak będzie? Nikt tego nie wie... bo chyba jak nigdy wcześniej pewność niepewna… - mówi aktorka.

Premiera spektaklu odbędzie się w nietypowej formule. Przedstawienie będzie można obejrzeć wyłącznie online.
- Mieliśmy się spotkać 12 listopada 2020 roku na dużej scenie Teatru Dramatycznego. Nasz Upiorny Ansambl i nasi wierni, najlepsi, najbliżsi, najżyczliwsi choć i niebez­krytyczni Widzowie. Wirus repertuaru nie czyta i drwi z planów i zamiarów. Na szczęście (a może zupełnie odwro­tnie?) i pozwolił nam - twórcom zrealizować nagranie. 11 listopada, w przypadającą 110 rocznicę urodzin Niny Andrycz „Kochanka” została zarejestrowana i na wieki zamknięta w kadrach filmowych. „Przypadek? Nie sadzę... takie przypadki leżą na linii przeznaczenia...” jak ujęła Nina na kartach swoich wspomnień. Nie ma również przypadku w tym, że pragnę Państwa najgoręcej zaprosić do wspól­nego oglądania naszego artystycznego dziwowiska.

Emisja nagrania spektaklu odbędzie się w najbliższą nie­dzielę, 6 grudnia, o godz. 20.00 na Facebooku, na profilu spektaklu „Kochanka”.

Tekst i fotografie Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku

baner