Dzięki otwarciu tuneli w ulicy Klepackiej mieszkańcy zyskują kolejny bezkolizyjny przejazd pod torami kolejowymi
logo
czytaj E-gazety prasa online


Ulica Klepacka – przejezdna

2020-09-23

fot. UM Białystok

Od 21 września można jeździć ulicą Klepacką na odcinku od skrzyżowania z ul. Barszczańską do skrzyżowania z ul. Lawendową. W tym miejscu obowiązuje czasowa organizacja ruchu, mimo to otwarcie przejazdu ułatwi przemieszczanie się wielu białostoczanom.

Dzięki otwarciu tuneli w ulicy Klepackiej mieszkańcy zyskują kolejny bezkolizyjny przejazd pod torami kolejowymi, który usprawnia dojazd do osiedla Starosielce, zlokalizowanego po zachodniej stronie miasta. Na przebudowywanym odcinku ulicy wciąż trwają prace budowlane, dlatego można tamtędy jeździć według czasowej organizacji ruchu, przy ograniczeniu prędkości do 30 km/h. Przewidywany termin zakończenia wszystkich robót to koniec listopada 2020 r.

– Przebudowa ulicy Klepackiej to odpowiedź Miasta na potrzeby mieszkańców. Przed rozpoczęciem prac to miejsce było niebezpieczne, miedzy innymi ze względu na niestrzeżone przejazdy kolejowe. Ten problem został wyeliminowany – mówi zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński.

Przebudowa ulicy Klepackiej to jedno z zadań realizowanych w ramach projektu „Rozwój infrastruktury transportu miejskiego”, obejmującego też m.in. przebudowę ul. Legionowej, Wiosennej, Prezydenta R. Kaczorowskiego i A. Mickiewicza. Na realizację tego przedsięwzięcia Miasto pozyskało unijne dofinansowanie w wysokości ponad 105 mln zł. Koszt przebudowy ul. Klepackiej to ok. 40 mln zł.

W ramach prac pod ulicą Klepacką powstały tunele, nowa nawierzchnia jezdni, chodniki, zjazdy, ścieżki rowerowe, ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie uliczne, podziemny zbiornik retencyjny z przepompownią i urządzeniami do oczyszczania ścieków opadowych. To wszystko przyczyni się do poprawy ruchu w tej części miasta, odciąży sąsiednie ulice i ułatwi przejazd autobusom komunikacji miejskiej.

Tekst: Agnieszka Błachowska /UM Białystok