Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa pomogła białostockiemu hospicjum ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


2021-03-18

Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa pomogła białostockiemu hospicjum

fot. KAS

• Ręczniki, koce, poszewki na pościel, ale także pienią­dze na zakup innych potrzebnych rzeczy trafiły do Hos­picjum „Dom Opatrzności Bożej" w Białymstoku
• Było to możliwe dzięki zbiórce zorganizowanej przez pracowników i funkcjonariuszy podlaskiej Krajowej Ad­ministracji Skarbowej.

Akcja wsparcia Białostockiego Hospicjum „Domu Opatrz­ności Bożej" została przeprowadzona wśród pracowników i funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej w Białym­stoku, Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, Podlaskie­go Urzędu Skarbowego w Białymstoku oraz Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku.

Podczas zbiórki udało się zebrać 3137,61 zł. Dodatkowo fun­kcjonariusze i pracownicy urzędów przekazali rzeczy używane przez osoby obłożnie chore. Były to m.in. ręcz­niki, koce, poszewki na pościel, a także pampersy i pod­kłady higieniczne.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy mimo trud­nych warunków związanych z pandemią COVID nie pozo­stali obojętni wobec osób potrzebujących wsparcia, oka­zując życzliwość i otwarte serce – mówił podczas przeka­zania pieniędzy i pozostałych zebranych rzeczy prof. Ta­deusz Borowski-Beszta, prezes Towarzystwa Przyjaciół Cho­rych „Hospicjum" w Białymstoku.


Radosław Hancewicz - Rzecznik prasowy Podlaskiej KAS

baner