Osoby bezdomne mogą skorzystać z podstawowej pomocy medycznej ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Karetka czeka na bezdomnych

2020-11-25

fot. Dawid Gromadzki/UM Białystok

Osoby bezdomne mogą skorzystać z podstawowej po­mocy medycznej. W centrum Białegostoku dyżuruje karetka ratunkowa, gdzie ratownicy zajmują się potrze­bującymi. Zgłosiło się już do nich kilkanaście osób.

Dwa razy w tygodniu – we wtorek i czwartek – od godziny 17.00 do 20.00 do końca tego roku na Rynku Kościuszki będzie stała specjalna karetka, przeznaczona dla osób bezdomnych. Dyżurują w niej ratownicy z Grupy Nadzieja. Można tam przyjść, żeby opatrzyć rany, zmienić opatrunek czy uzyskać pomoc w innych dolegliwościach zdrowot­nych. Jeśli będzie potrzebna pomoc w miejscu, gdzie przebywają osoby bezdomne, karetka pojedzie tam po uprzednim zgłoszeniu przez streetworkerów.

Jest to nowa inicjatywa Fundacji Spe Salvi, współfinanso­wana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach zadania publicznego "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym". Inicjatywę wspiera Miasto Białystok.

– To bardzo cenna i potrzebna forma pomocy ludziom pozbawionym domu, niemającym dostępu do telefonu – powiedział zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński. – Wszyscy mamy teraz, w czasie pandemii, utrudniony dostęp do lekarzy. Osobom bezdomnym jest na pewno jeszcze trudniej.

Miasto udostępniło Fundacji Spe Salvi teren przy Rynku Kościuszki na potrzeby tego projektu. Zatrudnionych zostało 3 streetworkerów, którzy są uzupełnieniem streetworkerów pracujących w ramach zadania "Street­workerzy z pomocą osobom bezdomnym" dofinansowa­nego z budżetu Miasta Białystok. Streetworkerzy pracują na ulicach miasta już prawie 10 lat

Tekst: Eliza Bilewicz-Roszkowska /UM Białystok