Zasiłek dla współlokatora lub rodzica ucznia będącego na kwarantannie ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Zasiłek dla współlokatora lub rodzica ucznia będącego na kwarantannie

2020-10-09

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwo­wy graniczny inspektor sanitarny może wydać decyzję o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji. Wówczas taka decyzja stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby własnej lub opieki nad cho­rym dzieckiem.

Za okres trwania kwarantanny lub izolacji przysługuje na ogólnych zasadach wynagrodzenie za czas choroby, zasi­łek chorobowy lub opiekuńczy. To sanepid podejmuje decyzje dotyczące nałożenia lub uchylenia kwarantanny. W przypadku ucznia, który został objęty kwarantanną musi ją odbyć razem z osobami wspólnie zamieszkujący­mi np. rodzicami, rodzeństwem.

- Jeśli rodzice podlegają ubezpieczeniu chorobowemu to za okres odbywania kwarantanny przysługuje im zasiłek chorobowy. Podstawą do jego wypłaty będzie decyzja o kwarantannie wystawiona na dziecko, o ile rodzice nie otrzymali odrębnej imiennej decyzji. Wraz z decyzją nale­ży złożyć oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwa­rantanny, które jest dostępne na stronie ZUS-u. Natomiast jeżeli inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności kwarantanny lub izolacji niepełnoletniego dziecka, wów­czas jednemu z rodziców, który opiekuje się w tym czasie dzieckiem, przysługuje zasiłek opiekuńczy - informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Takie oświadczenie i decyzję pracownik lub zleceniobior­ca składa do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy.

W przypadku współlokatorów osoby, na którą imiennie została wystawiona decyzja o kwarantannie, na mocy tej decyzji są oni zobowiązani poddać się kwarantannie w okresie wskazanym w decyzji. Jeżeli współmieszkańcy z tytułu wykonywanej pracy podlegają ubezpieczeniu cho­robowemu obowiązkowo lub dobrowolnie, mogą ubiegać się o zasiłek chorobowy za okres odbywania kwarantanny.

- Ta decyzja będzie podstawą do ustalenia uprawnień do zasiłku chorobowego o ile domownik nie otrzymał odręb­nej decyzji wystawionej imiennie na niego. Dodatkowo należy dołączyć oświadczenie, że na jej mocy, jako współ­lokator, poddał się wraz z osobą, którą należy wymienić z imienia i nazwiska, na którą została wystawiona decyzja, obowiązkowej kwarantannie wskazując adres czyli miejsca zamieszkania - dodaje rzeczniczka.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner