Praca zdalna dla chorych na COVID-19, będących w izolacji domowej ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Praca zdalna dla chorych na COVID-19
w izolacji domowej

2020-12-10

Pracownicy a także inne osoby zatrudnione chorujące na COVID-19 w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, którzy zostali pod­dani obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie zdalnym pracę określoną w umowie. Otrzymają wówczas z tego tytułu wynagrodzenie.

- Przy ustalaniu prawa do zasiłku chorobowego do osoby odbywającej izolację w warunkach domowych stosuje się zasady ogólne określone w ustawie zasiłkowej. Jedną z nich jest pozbawienie prawa do zasiłku chorobowego w przypadku wykonywania pracy zarobkowej w okresie nie­zdolności do pracy. Zatem również wykonywanie pracy zdalnej w czasie takiej izolacji domowej stanowi okolicz­ność pozbawiającą prawa do zasiłku chorobowego - info­rmuje Katarzy­na Krupicka regiona­lny rzecznik prasowy ZUS wojewódz­twa podlaskiego.

Oznacza to, że w przypadku, gdy pracownik w związku z izolacją w warunkach domowych nie wystąpi o zasiłek chorobowy oraz w uzgodnieniu ze swoim pracodawcą będzie wykonywał pracę zdalną, prawo do zasiłku cho­robowego nie będzie mu przysługiwało. Za świadczoną pracę zachowa natomiast prawa do pełnego wynagro­dzenia.

Przyjęte rozwiązanie skierowane jest do osób objętych izolacją domową, które przechodzą chorobę bezobja­wowo lub stosunkowo łagodnie i będą mogły świadczyć pracę w trybie pracy zdalnej. W związku z tym otrzymają wynagrodzenie. Jeśli choremu w trakcie izolacji się pogo­rszy, będzie oczywiście mógł przerwać pracę zdalną i przejść na zasiłek chorobowy.
Ustawa weszła w życie z dniem 5 grudnia 2020 r.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner