Czy wiesz ile zapłacisz za produkt, który wkładasz do koszyka? ...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Cena na półce i cena przy kasie ...

2021-09-16

fot. pixabay.com

• Czy wiesz ile zapłacisz za produkt, który wkładasz do koszyka? Czy bardziej opłaca się kupić pomidory pako­wane czy te na wagę? Ser w opakowaniu 250 czy 500 gramów? Podpowiadamy, jak możesz porównać różne oferty.
• Inspekcja Handlowa na zlecenie Prezesa UOKiK skontrolowała, jak sprzedawcy informują o cenach.
• Błędy popełnił co drugi sprzedawca, a zastrzeżenia wzbudził co siódmy skontrolowany produkt.

Jednym z podstawowych praw konsumenta jest możli­wość swobodnego wyboru oferty, która mu najbardziej odpowiada pod względem ceny czy właściwości produk­tu. Rzetelna informacja ma znaczący wpływ na jakość i satysfakcję z podejmowanych decyzji zakupowych. W pie­rwszej połowie 2021 roku Inspekcja Handlowa sprawdziła, czy w sklepach i w różnych miejscach świadczenia usług przed­siębiorcy uwidaczniają w sposób jednoznaczny, nie­budzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie pro­duktów ceny towarów i usług. Inspektorzy porównywali również zgodność eksponowanych cen z tymi zakodowa­nymi w kasie i w czytniku oraz z informacjami zamieszcza­nymi w materiałach reklamowych.

Co drugi sprzedawca popełnia błędy
Inspektorzy sprawdzili 1530 podmiotów i ponad 280 tysię­cy partii produktów. Okazało się, że błędy popełniał co drugi sprzedawca, a zastrzeżenia wzbudził co siódmy (14 proc.) zweryfikowany produkt.

Przedsiębiorcy pomimo obowiązku najczęściej nie umie­szczali cen jednostkowych przy artykułach lub nie ekspo­nowali cen wcale. Zdarzało się, że źle wyliczali ceny jednostkowe, stosowali niewłaściwe zapisy w cennikach np. nieprecyzyjne przedziały „od… do…” i nie informowali o nominalnej ilości podawanych potraw i napojów – wyja­śnia Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

W 1022 sklepach inspektorzy porównali również zgodność cen podanych na półce z tymi zakodowanymi w kasie. Wyższe ceny na rachunku dotyczyły prawie 5 proc. skon­trolowanych produktów. Ponadto inspektorzy dokonali zakupu kontrolnego w 1050 punktach, aby sprawdzić, czy rzetelnie obsługują swoich klientów. Przykładowo ocenili, czy przy zakupie ciasta na wagę sprzedawca odlicza wagę opakowania. Wyższa należność była pobierana w 55 miej­scach.

- Kontrole oznakowania cen trwają przez cały rok – inspe­ktorzy Inspekcji Handlowej weryfikują w terenie, czy przedsiębiorcy dostarczają tych ważnych dla decyzji informacji, a także czy nie wprowadzają konsumentów w błąd. Suma kar za naruszenie obowiązków w zakresie uwidaczniania cen i rzetelności obliczania zapłaty za produkty przekroczyła dotychczas 350 tys. zł – dodaje Prezes UOKiK.

Każdy sprzedawca ma obowiązek uwidaczniania właści­wej ceny towaru. Uporczywe i ciągłe niespełnianie go może skutkować uznaniem takiej praktyki za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. W zeszłym roku skargi na tego typu działania dały podstawę do wszczęcia postępowania przeciwko Jeronimo Martins Polska (właści­ciel sieci Biedronka), które zakończyło się nałożeniem 115 mln zł kary.

KONSUMENCIE, MASZ PRAWO:
✔ poznać cenę przed kupieniem towaru lub skorzy­staniem z usługi,
✔ porównać ile kosztują podobne produkty - ułat­wiają to ceny jednostkowe za kilogram, litr, 100 gra­mów,
✔ znać wielkość zamówionego posiłku - ułatwia to gramatura potraw i napojów w cenniku,
✔ kupić daną rzecz taniej, jeśli cena przy kasie jest wyższa od tej na etykiecie lub na półce,
✔ zgłosić się po pomoc do inspekcji Handlowej lub UOKiK.

Tekst - Biuro Prasowe UOKiK