Nietypowa odprawa na przejściu granicznym w Kuźnicy - 14 głuszców z Białorusi...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Nietypowa odprawa na przejściu granicznym
w Kuźnicy

2020-10-16

fot. KAS

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej i Straży Grani­cznej z polsko-białoruskiego przejścia granicznego w Kuźnicy mieli wczoraj (15 października) okazję odpra­wiać niecodziennych podróżnych. Z Białorusi przyje­chało bowiem do Polski 14 głuszców.

7 kur i 7 kogutów pochodzi z hodowli głuszców znajdują­cej się w nieodległej Puszczy Nalibockiej na Białorusi. Te dzikie ptaki zostały zakupione przez Nadleśnictwo Głęboki Bród do prowadzonego od 2013 roku przez nadleśnictwo Ośrodka Hodowli Zachowawczej Głuszców.

Głuszce to wyjątkowy i piękny gatunek kuraków. Ptaków chronionych w Polsce i większości krajów europejskich, będących na granicy wyginięcia. Podejmuje się działania ochronne w kilku miejscach w Polsce i za granicą aby zachować ten gatunek. Jednym z najważniejszych działań jest hodowla tych ptaków i wsiedlanie osobników do środowiska przyrodniczego. W Polsce liczbę głuszców określa się na poziomie około 600 ptaków, a w Puszczy Augustowskiej ich populację szacuje się na około 40-50 osobników.

Nadleśnictwo Głęboki Bród od 2017 roku realizuje projekt pn. „Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) in-situ i ex-situ w Puszczy Augustowskiej". Projekt finansowany jest z Progra­mu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i ze środków Funduszu Leśnego. Projekt potrwa do końca 2021 roku. Celem projektu jest długookresowa ochrona głuszca poprzez prowadzenie czynnych działań ochron­nych w środowisku (in-situ) oraz prac hodowlanych w istniejącym od 2013 roku Ośrodku Hodowli Zachowawczej Głuszców w Nadleśnictwie Głęboki Bród (ochrona ex-situ).

st. asp. Maciej Czarnecki - Oficer prasowy podlaskiej KAS Podlaskiej KAS

baner