Zakończył się festiwal Piosenki Literackiej im. Łucji Prus "W żółtych płomieniach liści"...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Zakończył się festiwal Piosenki Literackiej im. Łucji Prus "W żółtych płomieniach liści"

2020-10-05

fotka

Barbara Małecka i Filip Rychcik

Nagrodzona młodzież - łącznie jedenastu laureatów, znakomite jury, recital w wykonaniu Katarzyny Żak z piosenkami Agnieszki Osieckiej – uroczystym koncer­tem galowym zakończył się trzydniowy Festiwal Pio­senki Literackiej im. Łucji Prus „W żółtych płomieniach liści”.

Kulturalny weekend (2–4 października) z gwiazdami pols­kiej estrady: Stanisławem Soyką, Mariuszem Lubomskim i Katarzyną Żak zorganizował Podlaski Instytutu Kultury w Białymstoku. To już dwunasta edycja festiwalu, który w tym roku odbył w Spodkach, przy ul. św. Rocha 14.

Od początku promuje on piosenki z dobrą muzyką i dob­rym tekstem, a do tego odkrywa młode talenty. Podczas trzech dni festiwalu zakwalifikowani uczestnicy prezento­wali piosenki z repertuaru Łucji Prus (piosenkarki pocho­dzącej z Białegostoku) oraz utwory znanych i debiutują­cych autorów piosenki literackiej przed profesjonalnym jury, w którym zasiadają m.in. Włodzimierz Nahorny, Jan Wołek, Janusz Strobel i Nula Stankiewicz. Poprzez spot­kania młodych wykonawców z publicznością, która ceni i lubi dobrą muzykę, PIK chce przywrócić potrzebę śpiewa­nia o rzeczach ważnych i nieprzemijających.

„Nie tylko piosenka z dobrym tekstem, nie tylko muzycy którzy od lat wspierają nas swoim zaangażowaniem i obecnością, ale przede wszystkim ci młodzi ludzie, którzy kontynuują tradycje, którzy chcą rozwijać swój talent w oparciu o cudowną piosenkę z tekstami Młynarskiego, Osieckiej, Kofty, Wołka. To najcenniejsze. Do tego jest muzyka najlepszych kompozytorów. Co roku dokładamy wszelkich starań, by ta piosenka nie odeszła” – podkre­ślała Magdalena Kruszyńska-Sosnowska, koordynator festiwalu.

W sobotę, 3 października, odbyła się część konkursowa. Tego dnia studenci oraz absolwenci szkół teatralnych, muzycznych i wokalnych wzięli udział w przesłuchaniach konkursowych, podczas których można było usłyszeć utwory najwybitniejszych twórców.

Pierwszą nagrodę (w wysokości 3500 zł) otrzymali ex aequo: Barbara Małecka z Krakowa i Filip Rychcik z Warszawy. Drugą nagrodę, również ex aequo (w wyso­kości po 2250 zł), przyznano: Marcie Majek z Warszawy i Natalii Skorupce z Rudy Śląskiej. Trzecią nagrodę, także równorzędną, (w wysokości po 1500 zł) otrzymały: Izabela Karczewska z Hajnówki i Nina Larek z Poznania. Jury przyznało również trzy równorzędne wyróżnienia. Otrzymały je: Elżbieta Krysiewicz z Choroszczy, Monika Kamińska z Białegostoku i Natalia Grędziszewska z No­wego Dworu Mazowieckiego. Jak co roku swoją nagrodę (w wysokości) 2500 zł przyznał Związek Artystów Scen Polskich, otrzymał ją Kacper Siekirka z Wrocławia.

Jury doceniło wysoki poziom artystyczny prezentacji kon­kursowych oraz aranżacji i prezentacji scenicznej zespołu festiwalowego.
Festiwal odbywał się pod honorowym patronatem Związ­ku Artystów Scen Polskich, Marszałka Województwa Pod­laskiego oraz Opery i Filharmonii Podlaskiej.

Tekst i fotografie: Podlaski Instytut Kultury

baner