Odroczenie terminu płatności, odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę oraz rozłożenie płatności na raty...
logo
czytaj E-gazety prasa online


Przedsiębiorcy mogą liczyć
na różne formy wsparcia

2020-11-12

fot. ZUS

W dobie pandemii wielu przedsiębiorców ma problemy z płynnością finansową. Część firm skorzystała ze zwolnie­nia z opłacania składek, świadczenia postojowego czy dodatkowego świadczenia postojowego. Płatnicy mają jeszcze do dyspozycji inne formy wsparcia jak odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty – bez opłaty prolongacyjnej, a także odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest kluczową instytu­cją, która realizuje tarczę antykryzysową. W tym trudnym okresie pandemii koronawirusa przedsiębiorcy oraz firmy mogą liczyć na różne rodzaje pomocy. Udzielone ulgi w ramach odroczenia terminu płatności składek oraz układy ratalne sięga już ponad 9 mld złotych.

Ulgi w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej
Tarcza antykryzysowa pozwala płatnikom składek skorzy­stać z odroczenia składek lub rozłożenia ich na raty bez dodatkowych kosztów, czyli bez opłaty prolongacyjnej. Odroczenie płatności dotyczy składek, których termin płatności jeszcze nie minął. Dzięki odroczeniu terminu pła­tności można zapłacić składki później. Jeśli zadłużenie już powstało, przedsiębiorca może wystąpić o rozłożenie długu na raty. Liczbę rat i ich wysokość płatnik ustala w porozumieniu z ZUS.

- Jeśli przedsiębiorca złoży wniosek przed terminem pła­tności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy jedynie odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku. Obie ulgi obejmują składki za okres od stycznia 2020 roku. Dotyczą składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia, od kiedy płatnik pro­wadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy – informuje Kata­rzyna Krupicka rzecznik regionalny ZUS województwa podlaskiego.

Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę
Rozwiązanie to jest przeznaczone dla płatników składek, którzy mają trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19. Będą mogli z niego skorzystać za okres od stycznia 2020 r. Ulga ta dotyczy wszystkich płat­ników składek – nie ma znaczenia wielkość przedsiębior­stwa. Odstąpienie od pobierania odsetek będzie możliwe w sytuacji, gdy składki już zostały opłacone, ale po usta­wowym terminie płatności.

Doradca w ZUS pomoże
- Klienci, którzy mają problemy z terminowym opłacaniem składek mogą liczyć na wsparcie naszych doradców do spraw ulg i umorzeń dostępnych w każdej placówce ZUS. Na podstawie informacji przekazanch przez klienta, dora­dca przedstawi najdogodniejsze formy uregulowania zobowiązań dostosowane do jego indywidualnej sytuacji oraz możliwości finansowych - wyjaśnia rzecz­niczka.

Tekst i grafika: Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

baner